Digital Forretningsudvikling

Digital forretningsudvikling

Enhver offentlig og privat virksomhed er i dag drevet af digital teknologi. Ens fremtidige konkurrenceevne og effektivitet afgøres af, hvor god man som organisation er til at udvikle sig digitalt. Det er ikke længere nok at optimere processer gennem traditionel it-understøttelse – digital forretningsudvikling bygger på grundlæggende innovation af forretningen gennem digital teknologi. Digital innovation kræver 4 elementer, som vist herunder:

Digital innovation indgår som et centralt element i enhver digital transformation – styret af den strategiske retning. Dette er vist herunder:

 

Devoteam har erfaring med at levere alle 4 innovationselementer til vores kunder – både samlet og enkeltvis. Kundeprojekterne har vist, at digital innovation – uafhængigt af sektor og brancher – kan opdeles på 6 områder:

  • Produkter og serviceydelser
  • Kanaler
  • ”Customer experience”
  • Virksomhedens værdikæde
  • Støttefunktioner og medarbejdere
  • Hele forretningsmodellen

Hvert område er karakteriseret ved, at en digital innovation skal gennemføres på en bestemt del af forretningsmodellen, med nogle bestemte organisatoriske enheder og nøglepersoner i virksomheden, med en bestemt delmængde af de digitale teknologier – og ved at anvende en række afstemte metoder og værktøjer. Derfor er Devoteams ydelser indenfor digital innovation bygget op omkring de 6 områder. Derudover leverer Devoteam ydelser indenfor digitalisering af forretningsstrategien og digital ledelse.

 

Vores ydelser

Digitalisering af forretningsstrategien Gør digital innovation til en integreret del af forretningsstrategien
Smart Products, Smart Buildings and Smart Cities Udvikling af nye produkter, der er digitale – og digitalisering af eksisterende produkter.
Digital Channels Suppler dine fysiske kanaler med de rigtige digitale kanaler
Customer Experience Udvikling af nye digitale måder at betjene kunderne på
Digital Supply Chain & Industry 4.0 Øg effektiviteten i virksomhedens fysiske leveranceapparat med Industry 4.0
Business Support Digitalisation Effektivisér virksomhedens processer, medarbejdere og administrative apparat med digital innovation
Digital Business Models Find nye muligheder for virksomheden gennem brug af de digitale muligheder
Digital ledelse Klargør og flyt virksomheden over i et digitalt set-up
Digital Transformation Realisering af den digitale innovation og gevinsten heraf i virksomheden
devoteam

Kontakt

Jane Eis Larsen

Business Director
Devoteam

Læs vores aktuelle artikler

Vores kerneydelser