Skip to content

Digital forretningsstrategi

Mange virksomheder har en digital strategi. Men alt for ofte er den digitale strategi afkoblet fra forretningsstrategien og meget generisk i sin form. Den digitale strategi vil typisk indeholde en hensigtserklæring om øget digitalisering af virksomheden – og så vil den indeholde nogle overordnede indsatsområder i stil med ”automatisering”, ”innovation” og ”integration”. I bedste fald er sådan en digital strategi harmløs – i værste fald en tidsrøver, som ingen i virksomheden kan realisere i praksis.

Kontakt os nu

En digital strategi virker kun i tæt interaktion med forretningsstrategien – og derfor anvender Devoteam tilgangen om, at der kun være én strategi i virksomheden – og den bør inkludere de digitale tiltag.

I digitaliseringen af forretningsstrategien tager Devoteam således udgangspunkt i den eksisterende forretningsstrategi, som der allerede er lagt mange analysekræfter i og som er forankret i organisationen. Den gennemgår en systematisk bearbejdning gennem analyser og med digital inspiration, som vist herunder.

 

Resultatet vil være en ny version af forretningsstrategien, hvor de nødvendige og relevante digitale indsatser beriger eksisterende initiativer og identificere helt nye. Den tætte kobling med forretningsinitiativer skaber grundlaget for, at der efterfølgende kan gennemføres en digital transformation for det pågældende initiativ.

 

Lad os tage udgangspunkt i jeres behov. Enhver succesfuld rejse starter med en plan.
Lad os tage en snak om din i dag.