Skip to content

Digital forretningsudvikling

Enhver offentlig og privat virksomhed er i dag drevet af digital teknologi. Ens fremtidige konkurrenceevne og effektivitet afgøres af, hvor god man som organisation er til at udvikle sig digitalt. Det er ikke længere nok at optimere processer gennem traditionel it-understøttelse – digital forretningsudvikling bygger på grundlæggende innovation af forretningen gennem digital teknologi.

Kontakt os nu

Digital innovation kræver 4 elementer, som vist herunder:

 

Devoteam har erfaring med at levere alle 4 innovationselementer til vores kunder – både samlet og enkeltvis. Kundeprojekterne har vist, at digital innovation – uafhængigt af sektor og branche – kan opdeles i 6 typer. Hver type er karakteriseret ved, at der skal gennemføres digital innovation inden for en del af forretningsmodellen, og hvor der skal anvendes forskellige afstemte metoder og værktøjer på udvalgte organisatoriske enheder og nøglepersoner med brug af digitale teknologier.

Vores ydelser

Digital forretningsstrategi

Gør digital innovation til en integreret del af forretningsstrategien.

Læs mere her

Digitale kanaler

Suppler dine fysiske kanaler med de rigtige digitale kanaler.

Læs mere her

Digitale kundeløsninger

Udvikling af nye digitale måder at betjene kunderne på.

Læs mere her

Automatisering med nye digitale teknologier

Effektivisér virksomhedens processer, medarbejdere og administrative apparat med digital innovation.

Læs mere her

Digitale forretningsmodeller

Find nye muligheder, gennem digital teknologi, for at løse kunders behov med tilhørende nye forretningsmodeller.

Læs mere her

Digital ledelse

Sætte virksomheden i stand til selv at gennemføre digital innovation.

Læs mere her

Lad os tage udgangspunkt i jeres behov. Enhver succesfuld rejse starter med en plan.
Lad os tage en snak om din i dag.