Skip to content

Digitale kanaler

En kanal giver en virksomhed adgang til at interagere med sin(e) målgruppe(r) – typisk kunder eller borgere. Formålet med en kanal kan være marketing, salg, service, leverance, information, mv. Og en typisk digital innovation i en virksomhed er at supplere eller erstatte sine traditionelle kanaler med nye digitale kanaler. F.eks. at supplere sine butikker med en digital salgskanal som en webshop, en app, e.l.

Kontakt os nu

Digitale kanaler adskiller sig fra fysiske kanaler ved ikke at være bundet op på fysiske forhold som f.eks. en lokation. Dermed er de digitale kanaler i deres natur ikke begrænset af f.eks. geografiske forhold, landegrænser, tyndt befolkede områder, osv. Omvendt har de digitale kanaler også deres begrænsninger, idet man som kunde ikke kan røre og smage på produkter. Derfor har flere og flere virksomheder en omni-channel strategi, hvor man kombinerer det bedste fra de fysiske og digitale kanaler.

Den digitale teknologi, der anvendes, er kanalerne selv. De primære digitale kanaler er: egen digital tilstedeværelse (website, webshop, apps, mv.), 3de parts digitale kanaler (som f.eks. Amazon) – og sociale medier. Valget mellem og/eller kombinationen af disse vil afhænge af de krav, man som virksomhed har til: adgang til geografiske målgrupper, Customer Experience, mobilitet, processer og interaktion med fysiske kanaler.

Vores ydelser

  • Kanalanalyser – hvilken effekt og effektivitet har de nuværende kanaler?
  • Kunderejser – kortlægning og udvikling af kunderejser
  • Kanalstrategi og kanalvalg – hvilke digitale kanaler er relevante, og hvordan skal de interagere med de fysiske kanaler
  • Organisering af virksomheder omkring digitale kanaler
  • Business Cases for digitale kanaler

Lad os tage udgangspunkt i jeres behov. Enhver succesfuld rejse starter med en plan.
Lad os tage en snak om din i dag.