Skip to content

Corporate social responsibility

Vores forpligtelse til at skabe en positiv indvirkning på de mennesker og den verden, der er omkring os.

Vi sigter mod at tilbyde vores medarbejdere og verden uendelige muligheder ved at udnytte teknologi til at skabe en positiv indvirkning på samfundet.Vores strategi


Corporate Social Responsibility (CSR) er en vigtig del af vores virksomhedsstrategi. For at lede og implementere vores engagement i en mere bæredygtig retning skabte vi VEEP, Devoteams CSR-strategi, der er baseret på fire dimensioner: Value | Environment | Ethics | People.

Value

Skabe bæredygtig værdi på tværs af vores økosystem, sætte teknologi til rådighed for vores kunder og partnere samt NGO’er drevet af vores Devoteam Foundation.

Environment

Reducere CO2-aftrykket på tværs af hele vores værdikæde med fokus på både vores egen og vores økosystems påvirkning.

Ethics

Overholde gældende love og standarder samt inddrage alle vores interessenter i vores etiske og bæredygtige rejse.

People

Skabe et berigende miljø for vores medarbejdere, kæmpe for talenttæthed og mangfoldighed kombineret med uendelige vækstmuligheder.

Devoteam Foundation

I 2018 lancerede Devoteam Foundation #TechforPeople-programmet for at støtte foreninger og sociale iværksættere i deres digitale strategi gennem engagementet fra vores folk.

Programmet tilbyder konsulenter forskellige engagementsformater til at opdage social innovation, ledsage foreninger, ikke-statslige organisationer (NGO’er) og inspirerende sociale iværksættere.

  • Pro bono arbejde
    hjælper NGO’er og foreninger med at definere deres behov omkring teknologi og tilbyder vores støtte til deres transformationsplaner på lang sigt.
  • #TechforPeople Labs
    en 3-timers tværfaglig og effektiv workshop, hvor en blanding af Devoteam-eksperter løser forretnings- og teknologiproblemer for en bestemt NGO.

Vil du vide mere om Devoteam Foundation?

Vores formål

Tech for people unlocks the future.

Fantasiens kraft hjælper alle med at realisere forandringens sande potentiale. Vi tror på, at vejen til at opnå det er gennem et kreativt mindset – at være agil, innovativ, dele viden og arbejde tværfunktionelt.

I vores vision handler tech for people ikke kun om at besvare forretningsmæssige udfordringer, men om at skabe positive forandringer i langt større skala:

  • Øge tilpasningsevnen og kreativiteten
  • Forbedre forretningens rentabilitet og effektivitet
  • Give vores medarbejdere et berigende miljø til at vokse, herunder forskellige og uventede karriereveje
  • Skabe et mere bæredygtigt samfund for at sikre en bedre fremtid for os alle

I tråd med denne meget ambitiøse vision har vi en mission om at gøre kunder i stand til at forestille sig og realisere bedre forandringer. Ved at fusionere kreativitet, førende teknologi og strategi inspirerer vi vores kunder til at transformere deres forretning.

Dokumenter

Download vores CSR rapport for 2022
Download vores CSR rapport for 2021

Kontakt

Sif Neldeborg

Senior Consultant, Sustainability & Sustainable IT