Skip to content

Digitale kundeløsninger

Kundevendte digitale løsninger er i dag noget de fleste har – med varierende succes, både ift. kundetilfredshed og effekt.

Kontakt os nu

Udvikling af nye generationer af digitale services, der bedre rammer kundernes behov og dermed skaber reel værdi kræver en ny tilgang, baseret på et miks af Design Thinking, pretotyping, test, fail-fast tilgang og andre metoder, der sætter virksomheden i stand til kreativt og hurtigt at udvikle og markedsteste nye digitale løsninger, der inddrager nye digitale teknologier som IoT, data science, AI, chatbots, VR og AR.

Med dette som udgangspunkt bistår Devoteam service- og løsningsdesign, samt opsætning og test af digitale prototyper.

Vores ydelser

  • Analyse af kundebehov – observation og undersøgelse af kundernes ømme punkter og mulige gevinster
  • Strategisk Ideation – hvilke digitale løsninger kan komme i spil?
  • Konceptuel udvikling af nye digitale løsninger – baseret på Design Thinking og Design Sprints
  • Proof-of-Value og Proof-of-Concept af nye digitale løsninger
  • Business Cases for digitale løsninger

Lad os tage udgangspunkt i jeres behov. Enhver succesfuld rejse starter med en plan.
Lad os tage en snak om din i dag.