Skip to content

Automatisering med nye digitale teknologier

Her er fokus på effektivisering af virksomhedens interne administrative apparat gennem automatisering. Traditionelt er denne del af en virksomhed blevet semi-automatiseret gennem forretningssystemer: ERP, CRM, HR, ESDH, mv.

Kontakt os nu

Men der er i dag mulighed for dels i højere grad at fuldautomatisere gennem digital teknologi, dels forbedre medarbejdernes arbejdssituation gennem digitale muligheder.

Softwarerobotter – herunder Robotic Process Automation (RPA) – er en af de primære teknologier til automatisering. Men også digitale løsninger baseret på Data Science og kunstig intelligens værktøjer som f.eks. Machine Learning anvendes som grundlag for at automatisere. Det kan f.eks. være en algoritme til sortering og behandling af indkomne mails hos offentlige myndigheder.

I forhold til medarbejderne er der fokus på Employee Experience (EX) – der ofte realiseres under overskriften ”Digital Workplace”. Her er fokus på at effektivisere en given medarbejder-gruppes arbejdssituation – gennem brug af avancerede cloud-baserede samarbejdsløsninger, der sammenkobles med forretningssystemer. Mange virksomheder har anskaffet disse løsninger, men får slet ikke indfriet forretningspotentialet i at anvende løsningerne.

Vores ydelser

  • Brug af RPA
  • Automatisering af forretningsprocesser – baseret på data og Machine Learning
  • IoT til understøttelse af effektivisering og automatisering
  • Etablering af data science platforme til opsamling af sensordata
  • Udvikling af algoritmer til styring baseret på sensordata

 

Lad os tage udgangspunkt i jeres behov. Enhver succesfuld rejse starter med en plan.
Lad os tage en snak om din i dag.