Skip to content

Teknisk gæld og legacy IT Få hjælp til at afvikle teknisk gæld og modernisere legacy IT

Hos Devoteam kan vi hjælpe med at udvikle en tilpasset strategi for at løse teknisk gæld, modernisere systemerne og optimere forretningsprocesser.

Kontakt os for at høre mere
teknisk gaeld og legacy it

Frigør din virksomheds digitale potentiale ved at håndtere teknisk gæld

Teknisk gæld og forældede legacy-systemer kan påvirke organisationers evne til at innovere og holde trit med markedets udvikling samt drive omkostninger i vejret. Det er derfor afgørende for organisationers langsigtede succes at anerkende og aktivt adressere teknisk gæld.

Legacy IT er betegnelsen for gamle og komplicerede systemer, som er besværlige at vedligeholde og ændre samtidig med, at drift og vedligehold er umådeligt dyrt. Systemerne kan ikke tilpasses til de moderne behov, som både private virksomheder og offentlige forvaltninger med rette kan forvente.

Teknisk gæld er de kumulative omkostninger og konsekvenser, der opstår, når en organisation vælger at udskyde vigtige tekniske opdateringer og forbedringer eller slå en genvej – både bevidst og ubevidst. Denne form for gæld dækker over forskellige aspekter såsom kodekvalitet, systemarkitektur og infrastruktur, som alle kan blive påvirket af denne bevidste udsættelse.

Problemerne begynder og gælden øges hver gang, du bevidst eller ubevidst optager hurtige lån på bekostning af systemets kvalitet og ikke træffer foranstaltninger for at nedbringe gælden. Sådanne genveje og fejl kan gradvis nedsætte IT-systemernes ydeevne og forøge den teknologiske gæld.

Devoteam har et stort hold af eksperter og rådgivere med erfaring i at styre og reducere den tekniske gæld samt minimere den tekniske gæld. Har du spørgsmål, eller ønsker du en snak med os om specifikke udfordringer, er du velkommen til at kontakte os.

Teknisk gæld kan hindre vækst, effektivisering og innovation i virksomheden

Det er helt normalt at have en vis form for teknisk gæld, og det er i sig selv ikke et problem. Langt de fleste virksomheder og organisationer har en – ofte fordi det er nødvendigt at skyde genvej og lave mindre ændringer for at imødekomme forretningens behov. Teknisk gæld kan dog udvikle sig til at blive en strategisk og operationel udfordring, der kan have vidtrækkende konsekvenser for din virksomhed. Vælger du at ignorere teknisk gæld og vedligeholdelse af forældede legacy-systemer, kan det føre til en række problemer.

Begrænset vækst og innovation

Virksomheder er afhængige af teknologi for at drive innovation og vækst. Teknisk gæld kan føre til, at virksomheden ikke er i stand til at udvikle sig hurtigt nok, hvilket kan give konkurrenterne en fordel.

Øgede omkostninger og ineffektivitet

Systemer med teknisk gæld er ofte dyre at vedligeholde og kan være ineffektive sammenlignet med moderne alternativer. Det kan medføre højere driftsomkostninger og reduceret produktivitet, da der skal bruges ekstra ressourcer på at rette fejl og vedligeholde systemerne.

Risiko for sikkerhedsbrud

Systemer med teknisk gæld er mere sårbare overfor angreb og sikkerhedsbrud, da de ofte ikke længere modtager opdateringer og sikkerhedsrettelser fra producenterne. Dette kan udsætte virksomheden IT-sikkerhed for alvorlige trusler.

Isolerede øer af data

Teknisk gæld giver ofte udfordringer med at dele og fortolke data på tværs af virksomheden. Systemerne har sjældent robuste informations- og begrebsmodeller og er derfor isolerede dataøer. Deling af data med andre systemer er dyrt og fejlbehæftet, hvilket berøver virksomheden vigtige indsigter.

Mangel på fleksibilitet og skalerbarhed

Systemer med teknisk gæld kan begrænse din virksomheds evne til at tilpasse sig nye forretningsbehov og markedsforhold. Dermed kan du få svært ved at konkurrere i det stadigt skiftende teknologiske landskab og drage fordel af nye muligheder.

Devoteam-figur-haandtering-teknisk-gaeld

Tilgang til håndtering af teknisk gæld

Hos Devoteam anbefaler vi vores kunder at håndtere teknisk gæld. Dels fordi teknologisk gæld kan have en negativ indflydelse på en virksomheds mulighed for at være den bedste digitale udgave af sig selv. Og dels fordi gælden kan drive omkostningerne i vejret.

Vores anbefaling er dog ikke ensbetydende med, at al teknisk gæld absolut skal nedbringes eller at nye systemer og services skal erstatte gamle systemer.

Der findes i vores optik ikke en one-size-fits-all model for, hvordan teknisk gæld bør håndteres. Det vigtigste er, at du er bevidst om, hvilken teknisk gæld, der er tale om, hvor den findes samt hvilken indflydelse, den har.

Vi foreslår en tilgang, der balancerer investeringer i at nedbringe teknisk gæld i forhold til virksomhedens prioriteter og mål. Vi anbefaler også, at du håndterer teknisk gæld som både et forretnings- og IT-mæssigt anliggende, hvor indsats og prioritering bliver en fælles opgave.

Figuren illustrerer en generisk model for håndtering af teknisk gæld. I den virkelige verden anbefaler vi at få lavet en tilpasset model, der tager udgangspunkt i den konkrete situation. Det væsentlige er, at du få overblik over teknisk gæld, at du har en prioriteret strategi og plan for eksisterende gæld samt en god model for governance og vedligeholdelse.

Bryd den tekniske gæld Når alt kommer til alt, handler det om at bryde ud af det teknologiske gældsfængsel og få strategisk handlekraft tilbage. Hvordan du kommer derhen, giver vi vores anbefaling til her.

Læs, hvordan du afvikler og forebygger teknisk gæld
Devoteam-teknisk-gaeld-microservices

Kom ud af legacy med værdien i behold

I nogle tilfælde kan du være så heldig, at et eller flere legacy-systemer kan udfases, fordi de forretningsprocesser, de understøttede, ikke længere er relevante. I andre tilfælde indeholder systemerne værdifulde historiske data, som fx kan bruges som træningsdata til moderne machine learning-systemer eller løsninger baseret på store sprogmodeller.

Her kan data få nyt liv ved at information om eksempelvis kunder, forretningsprocesser, produktionsdata, beslutninger og markedstendenser bruges til at skærpe virksomhedens aktuelle evne til at tage beslutninger baseret på aktuelle fakta og dyrebar erfaring.

Dette kan føre til mere præcise forretningsbeslutninger, bedre strategisk planlægning, bedre risikostyring og dermed bedre overlevelsesevne og indtjening.

I dette webinar on demand viser vi, hvordan du kan finde en vej ud af legacy IT.

Microservices er en moderne tilgang til softwarearkitektur, der kan hjælpe med at udnytte de værdifulde data, der er gemt i dine legacy-systemer. De skaber den nødvendige fleksible tilgængelighed til data i legacy-systemerne, uden at du skal gen-implementere det hele. Implementering af microservices kræver planlægning og ekspertise, men det kan åbne døren til nye muligheder for din virksomhed.

Håndtering af forældede IT-systemer handler om mere end teknologi

At tackle legacy IT handler ikke kun om at erstatte gamle systemer med nye. Legacy handler om meget mere end teknologi. Det kræver en omfattende ændring i den måde, din virksomhed arbejder på med dybtgående organisatoriske ændringer og omhyggelig evaluering af kontraktforhold. Derudover kræver det en velovervejet økonomisk tilgang for at sikre en vellykket modernisering og overgang til moderne teknologi.

At integrere nye systemer og teknologier kræver ofte ændringer i organisationens struktur, rammer og arbejdsprocesser. Det er vigtigt at forberede medarbejdere på disse ændringer og give dem de nødvendige ressourcer, kompetencer og handlerum.

I tillæg kan forandring udfordre den eksisterende virksomhedskultur. Her er det vigtigt at skabe en kultur, der støtter innovation, læring og tilpasning til teknologiske ændringer.

Håndtering af legacy-systemer kan også involvere opdatering af kontrakter med leverandører og serviceudbydere. 

Det kan blandt andet indebære:

  • gennemgang af eksisterende kontrakter med leverandører og tjenesteudbydere for at identificere eventuelle bindinger, der kan begrænse modernisering eller overgangen til nye teknologier

  • forhandlinger og kontraktændringer, hvis behovene ændres, og det er nødvendigt at forhandle om eksisterende kontrakter eller oprette nye

  • evaluering af hvorvidt eksisterende leverandører kan støtte den teknologiske transformation. Hvis ikke, kan det være nødvendigt at identificere og indgå kontrakter med nye leverandører.

Dette kan være komplekst, men det er afgørende for en vellykket overgang. 

Her kan du se et eksempel på, hvordan en styrelse tog hånd om et vanskeligt kontraktforhold med en leverandør.

Det er vigtigt at udarbejde en tilstrækkelig grundig økonomisk plan for at kunne styre omkostningerne og risikoen i forbindelse med at håndtere teknisk gæld og legacy-systemer. Dette omfatter budgetallokering, omkostningsanalyse og risikostyring.

  • Budgetallokering: Identificér de nødvendige ressourcer, herunder finansielle midler, personale og tid, der kræves for modernisering. Allokér midlerne strategisk for at sikre, at projektet har tilstrækkelige midler.

  • Omkostningsanalyse: Vurdér de samlede omkostninger ved at opretholde legacy-systemer sammenlignet med omkostningerne ved modernisering. Dette kan omfatte driftsomkostninger, vedligeholdelsesomkostninger og eventuelle tab på grund af nedetid eller ineffektivitet.

  • Risikostyring: Identificér potentielle risici i forbindelse med modernisering herunder projektoverskridelser, tekniske udfordringer og leverandørproblemer. Udvikl en strategi for at håndtere disse risici.

Vi hjælper dig med at finde vejen ud af din tekniske gæld

Der er hjælp at hente for virksomheder, der ønsker at tackle teknisk gæld og legacy-systemer. Konsulentydelser og eksperter inden for dette område kan tilbyde afgørende støtte. Her er tre konkrete fordele ved at søge professionel hjælp hos et konsulenthus som Devoteam.

Ekspertise og erfaring

Devoteams specialister inden for teknisk gæld og legacy IT har en omfattende viden og erfaring inden for området. Vi kan hjælpe med at identificere problemer og skabe overblik, lave prioriteringer og afvikle den teknologiske gæld. Derudover skaber vi governance for at minimere fremtidig gæld.

Skræddersyede strategier

Håndtering af teknisk gæld skal tilpasses virksomhedens unikke situation. Devoteams specialister kan udvikle skræddersyede strategier for din virksomheds håndtering af teknisk gæld, tilpasset virksomhedens behov og mål.

Tids- og omkostningsbesparelser

At arbejde med Devoteams specialister fremskynder processen med at håndtere teknisk gæld og mindsker økonomisk risiko. Det gør vi ved at sikre et solidt grundlag for den optimale håndtering af teknisk gæld i jeres situation.

Kent Andersen, Koncern IT-chef i Nic. Christiansen Gruppen

Væk fra en virkelighed præget af teknisk gæld

Hos Devoteam har vi i mange år hjulpet kunder med at komme af med teknisk gæld og modernisere legacy-systemer.

Det er casen med Nic. Christiansen Gruppen et godt eksempel på. De har specialiseret sig i import, retail, finansiering og mobilitetsløsninger af biler. Bilmarkedet befinder sig i en historisk foranderlig tilstand, og Nic. Christiansen havde brug for hjælp til at gennemføre deres strategiproces “Designed for Digital”. Målsætningen er at give dem en digital førerposition, der understøtter en ny forretningsmodel herunder en databaseret tilgang.

Mere specifikt hjalp vi Nic. Christiansen med at gå struktureret til værks og udpege de områder, hvor gælden tyngede mest og havde størst effekt på forretningen. Samtidig definerede vi den fremtidige målarkitektur for at undgå ny teknisk gæld.

Et konkret udbytte af processen har været en samling af CMS-aktiviteter. Tidligere havde Nic. Christiansen fire CMS-platforme. Nu har de kun én platform til alle hjemmesider på tværs af hele koncernen. Det giver en millionbesparelse i licenser og en mere simpel hverdag for medarbejderne.

– Læs casen: Digital transformation skal sikre Nic. Christiansen øget agilitet og mere IT for pengene

Kontakt os og hør mere Hos Devoteam kan vi hjælpe med at udvikle en tilpasset strategi for at løse teknisk gæld, modernisere systemerne og optimere forretningsprocesser.

kvinde laeser om teknisk gaeld og legacy it

Læs mere om teknisk gæld og legacy IT

Har du lyst til at læse mere om teknisk gæld og legacy IT, vil vi anbefale dig at dykke ned i følgende artikler, hvor Devoteams eksperter og konsulenter deler ud af deres viden.

Bryd ud af det teknologiske gældsfængsel og få strategisk handlekraft tilbage

Legacy handler om meget mere end teknologi

Legacy IT – sådan udskifter du den uønskede arv

Åbn for guldet i legacy-systemer med microservices

DevoTeam Talk: Ud af legacy IT? Find den rigtige vej frem

Skal vi tage en snak?

Kontakt vores ekspert, Troels Astrup, Partner i Digital Impulse. Han og vores andre eksperter i teknisk gæld og legacy IT stiller gerne op til faglige indlæg og individuelle møder om emnet.

Spørgsmål og svar

Begrebet teknisk gæld refererer til de teknologiske udfordringer og byrder, der opstår som følge af dårligt vedligeholdte systemer eller forældede teknologier. Det er vigtigt at håndtere teknisk gæld, da den kan føre til ineffektivitet, øget risiko og højere omkostninger for din virksomhed.

Hvis din virksomhed allerede har teknisk gæld, er det vigtigt at identificere og prioritere udfordringerne. Hos Devoteam kan vi hjælpe med at udvikle en tilpasset strategi for at løse teknisk gæld, modernisere systemer og optimere forretningsprocesser.

Du har mulighed for at undgå teknisk gæld ved at løbende vedligeholde og opdatere teknologiske løsninger, investere i moderne teknologier og lægge langsigtede roadmaps for systemet. Hos Devoteam kan vi rådgive og hjælpe din virksomhed med at implementere disse metoder for at undgå teknisk gæld og forbedre din virksomheds teknologiske infrastruktur.