Skip to content

Åbn for guldet i legacy-systemer med microservices

Virksomheder vil digital transformation, men er hæmmet af låste legacy-systemer, der gemmer på værdifulde data. Microservices skaber ny værdi med eksisterende systemer ved at skabe den nødvendige fleksibilitet og tilgængelighed med minimal forstyrrelse af driften eller forretningen.

Teknologi er i dag ikke længere kun et spørgsmål om drift, men en offensiv og forretningskritisk konkurrencefaktor. I mange år blev it i almindelighed betragtet som noget, der fik forretningen til at køre, men ikke som en konkurrenceparameter eller vækstkatalysator. Teknologien skulle fungere til lavest mulige omkostninger, og der blev ikke gjort noget særligt for at adskille sig fra konkurrenterne med eksempelvis forbundne forretningsprocesser eller evidensbaseret beslutningsstøtte.

Men inden for it-arkitektur er udviklingen skiftet sideløbende med, at de teknologiske muligheder er modnet, og man har fået adgang til flere beregningsressourcer. Vi har været vidne til en opbrydning af dogmet ”one system to rule them all”, afløst af en bevægelse hen mod separation af funktionalitet. Nedenstående figur viser udviklingen i fem årtier fra 1980’erne, hvor vi er gået fra monolit-arkitekturer med lange udviklingsudsigter, til serviceorienterede strukturer med fokus på nye services og deres funktionalitet. Forude venter it-landskaber med intelligent forbundne arkitekturer bestående af alt fra monolitter til middleware.

Figur 1: Historisk udvikling siden 1980’erne i fem trin

Udviklingen har ikke kun forandret måden, vi bruger it på, men også formålet. Det er ved hjælp af it, at virksomheden skal innovere og frembringe nye digitalt baserede produkter, og det er it, der skal ruste virksomheden til hurtigere at kunne modstå nye digitalt fødte konkurrenter. Virksomhedens krav til it er i dag derfor fokuseret på fleksibilitet, skalerbarhed og forandring.

Så vidt, så godt, men problemet er ofte, at virksomhedens kerne it-system ikke er indrettet til disse krav, og det kan ses på konstruktionen. Virksomheder der ikke er digitalt fødte, står som oftest med en stor, ubrydelig klump af legacy-systemer, der ikke giver meget plads til at kunne reagere hurtigere og udnytte information klogere.

Legacy gemmer på guld – data og workflows

På den anden side er virksomheden nødt til at bruge de etablerede systemer til at ændre forretningsmodellen og den operative model. Det er nemlig i de etablerede legacy-systemer, guldet ligger begravet i form af værdifulde historiske data og outputtet af de komplekse interne workflows i monolitterne, der kan forbedre virksomhedens konkurrenceevne.

Det er data, der har været grundlaget for de digitale transformationer, vi har været vidne til i de senere år. Det er data, der har skabt og vil skabe de nødvendige indsigter, som innovationstiltagene afhænger af. Og det er også data, som kan bringes i spil i virksomheden og blive det nye guld.

Tag et eksempel som kunderejser, et af de mest brugte begreber inden for salg og marketing i dag. Begrebet dækker over den rejse kunden er på fra indledende interesse i et produkt over research til endeligt køb. I den proces er kunden som regel i kontakt med virksomheden adskillige gange, og her gælder det om at samle data fra alle interaktioner ét sted. Derved kan virksomheden genkende kunden og tilbyde skræddersyet information, der passer til netop den kunde. En sådan innovation er imidlertid mere end vanskelig, hvis de nødvendige data er låst fast i et gammelt legacy-system.

De uopfyldte ambitioner om forbundne smarte enheder og IoT (Internet of Things) er endnu eksempler på, hvordan legacy-systemer har været en stopklods for innovation. Her har man set flere produktionsvirksomheder, der har satset kraftigt på digitale supply chains, men eksekveringsplanerne blev bremset af produktionsmaskinernes låste software og utilgængelige produktionshistorik.

Microservices stikker snablen ned i systemerne

Virksomheden befinder sig således i en situation, hvor det gælder om at låse de gamle systemer op og finde guldet – uden at forstyrre driften og de eksisterende forretningsprocesser. Forretningens forventning er, at data skal kunne flyde frit på tværs af organisationen og siloer.

Løsningen er microservices, som skaber den nødvendige fleksible tilgængelighed til de mange års arbejde, der er lagt i legacy-systemerne, uden at det hele skal genimplementeres.

Metoden kaldes microservices, da applikationen er sammensat af en række løst forbundne små services. Disse services er relativt enkle stykker koder med et simpelt og specifikt formål, nemlig at hente og udstille specifikke data eller funktionalitet. Servicen stikker ganske enkelt snablen ned i systemerne – det kan være alt fra CRM til sagsbehandling – hvor guldet i form af data ligger gemt.

Figur 2: Monolit arkitektur vs Microservice arkitektur

Den løse struktur ved microservices betyder, at agile udviklerteams for en eller flere services kan arbejde uafhængigt af hinanden på forskellige services i det kodesprog, som teamet mestrer.

Microservices er en del af fremtidens arkitektur og har en række karakteristika, der gør teknologien fundamentalt anderledes end legacy-systemer og dermed kan hjælpe organisationer med at åbne og forbinde de mere låste systemer:

  • Fleksibelt: Microservices kan per definition blive flyttet rundt og udrulles uafhængigt.
  • Decentraliseret: Arkitekturen i microservices opererer med decentraliseret data-management, hvor hver service basalt set her har sin egen datakilde.
  • Skalerbart: Strukturen med løst koblede services gør, via avancerede instrumenteringsplatforme, microservices langt mere skalerbare end legacy-systemer.
  • Bygget for forretningen: Microservices’ funktion er som regel fokuseret på forretningens behov, for eksempel ved at sammenkøre værdifulde kundedata i et fælles kald.
  • Udviklingsorienteret: Microservices udvikles som princip for at gøre ting bedre og finde nye data. Det foregår i tæt samspil med forretningens behov, og derfor er man aldrig færdig med at udvikle, men arbejder konstant på nye funktioner og metoder.

Eksempel: Microservices i en finansiel virksomhed

Nedenstående figur viser et kundeeksempel på en konceptuel arkitektur, hvor en stor finansvirksomhed ønskede adgang til data spredt rundt i systemerne. Virksomheden beskæftiger sig med såvel bankforretning som forsikringer, og målsætningen var at samle og bearbejde kundedata fra begge områder for derved at skabe et fælles billede af kunders aktiviteter på tværs af organisationen.

Løsningen er Microservices, der omslutter monolitten og uddrager de rette data fra henholdsvis lån og konti.

Figur 3: Eksempel på finansiel virksomheds brug af microservices

Anbefalinger: Udnyt de eksisterende systemer og fokuser på forbedret tilgængelighed

Devoteam har arbejdet med servicebaseret arkitektur i forskelligartede projekter over mange år, og har således været med i det løbende skift mod fremtidens mere fleksible arkitektur, herunder microservices. Vi har deltaget i en række succesrige implementeringsprojekter med microservices, hvor fokus har været på at skabe ny værdi med eksisterende systemer, der har kostet virksomheden massive investeringer gennem årene.

Vi har oplevet forskellige tilgange til at skabe et microservice-baseret it-landskab, hvor kundernes store systemer bliver løst koblet, og det er vores erfaring, at man med brugen af ”data-access-as-a-service” kan skabe en velfungerende microservice-arkitektur, hvor data bliver gjort tilgængelige med skalerbare og hurtige services.

Tankegangen kræver, at man ud over de tekniske services udarbejder et overordnet datatilgængelighedskatalog, der viser, hvor man kan tilgå data, og desuden fungerer som platform for styring af adgange og rettigheder. Ofte vælger virksomhederne at bruge modne API management-platforme til at orkestrere disse nye spredte services.

Derudover er der en række andre indsatser, vi kan anbefale på et taktisk niveau, hvor de mest kritiske er:

  • Skab stor skalerbarhed efter idriftsættelse via containere og instrumentering.
  • Analysér og evaluér monolit-systemer, der skal åbnes, da der ofte er behov for både dyb indsigt i systemets interne dynamikker samt et strategisk projektmæssigt overblik med hensyn til system- og teknologilevetid.

Ved at bruge disse anbefalinger kan data-guldet i legacy-systemerne bringes op i lyset og omsættes til værdifulde indsigter og nye produkter.

Er din organisation låst fast i et it-landskab med legacy-systemer, som gemmer på de værdifulde data? Så kontakt Devoteam og hør om vores erfaringer med at skabe en it-arkitektur, der giver fleksibilitet og nye muligheder for innovation.

Vil du vide mere?

Så er du velkommen til at kontakte os.

Vi stiller gerne op til faglige indlæg og individuelle møder om emnet.