Skip to content

Bryd ud af det teknologiske gældsfængsel og få strategisk handlekraft tilbage

Af Troels Astrup, Partner, og Michelle Venge, Principal Consultant

Teknisk gæld er en klods om benet, som hæmmer konkurrenceevnen og bremser nødvendig strategisk udvikling. Devoteam anbefaler en trinvis tilgang, der både afvikler og forhindrer teknisk gæld.

Virksomheders IT-afdelinger er under pres og skal levere på flere fronter. For det første er der kravet om agilitet og effektivitet. Forretningen kræver konstant digitalisering og innovation for at opretholde og helst forbedre konkurrenceevnen. Dertil kommer en omverden med konstante forandringer, virksomheden skal reagere på. Det kan være geopolitiske faktorer som energikrise, militære konflikter og pandemier, men også kommercielle forhold som ændringer i forbrugeradfærd, teknologi eller konkurrencesituation. 

Udtrykt i ét ord skal IT – og i forlængelse heraf forretningen – være “resilient”, en kombination af fleksibilitet og robusthed til at håndtere de mange og hurtige ændringer.

Krav om mere for færre penge

For det andet har IT en simplificeringsagenda. Der skal leveres ”more with less.” Kravet er øget produktivitet via en strømlining af teknologier og processer. Det er ikke nogen nem opgave, da IT-afdelinger i dag har færre penge at gøre godt med. Tal fra Gartner fortæller, at godt nok steg IT-budgetterne i 2022, men inflationen var højere. Således tegnede EMEA sig i 2022 for 4,4% i øgede budgetter, men inflationen udgjorde samtidig 6,5%. I en undersøgelse fra The SoftwareOne CIO Pulse siger 83% af CIO’s, at betingelserne i 2023 er more with less. 

Hvad står i vejen for, at IT kan levere varen? Oftest er det et teknologisk gældsfængsel.

Teknisk gæld findes i de fleste virksomheder

Teknisk gæld er kort fortalt en kombination af dårlig kodet software og forældede IT-systemer. Gælden kan opstå af flere årsager, både bevidst og ubevidst, og relatere til tekniske eller organisatoriske faktorer, som det fremgår af nedenstående figur.

Figur 1: Årsager til teknisk gæld
Tilvirket version ud fra: Brainhub: How to Reduce Technical Debt, 2023

Teknisk gæld er i sig selv ikke noget problem. Langt de fleste virksomheder har den, bl.a. fordi det som nævnt ovenfor kan være nødvendigt at lave lappeløsninger for at imødekomme forretningens behov. Det var f.eks. tilfældet under Covid-19, hvor mange virksomheder havde behov for en hurtig omstilling til en mere digital forretningsmodel. En undersøgelse fra Software AG fortæller, at 78% af virksomheder øgede deres tekniske gæld under pandemien.

Fører til kundetab og andre problemer

Gælden opstår altså, når man bevidst eller ubevidst tager hurtige lån på systemets bekostning. Det bliver problematisk, hvis man ikke gør noget for at afvikle lånet og undgå ny gæld. Lappeløsninger og deciderede fejl vil gradvist reducere IT-systemernes performance og øge den teknologiske gæld.  

Konkret vil teknisk gæld kunne føre til b.la. følgende problemer:

  1. Tab af kunder pga. af dårlig software og dermed performance.
  2. Øgede udviklingsomkostninger og lang implementeringstid (Time to Value). 
  3. Nedsat produktivitet.
  4. Større sikkerhedsrisici.

Læs mere om teknisk gæld her: Frigør din virksomheds digitale potentiale ved at håndtere teknisk gæld

Dræner budgettet og bremser ny teknologi

Samlet set er den største trussel som følge af teknisk gæld reduceret handlekraft og vækst. Ovennævnte undersøgelse fra CIO Pulse fortæller, at 92% af CIO’s tror, digital innovation vil øge omsætningen i 2023. Samtidig mener 72%, at teknisk gæld vil være en alvorlig hæmsko. Det gælder ikke mindst mht. innovation. I en undersøgelse fra McKinsey vurderede 30% af de adspurgte CIO’s, at mere end 20% af budgettet til strategisk udvikling og nye produkter blev brugt på at håndtere problemer relateret til teknisk gæld. 

Dertil kommer de begrænsninger, teknisk gæld sætter for udnyttelse af ny teknologi. 

Tag for eksempel AI, der i dag tegner sig for et enormt potentiale mht. smarte processer og innovative produkter. Men en af de grundlæggende forudsætninger for succesrig AI er brugbare kvalitetsdata, og teknisk gæld indebærer ofte, at data befinder sig i siloer uden mulighed for at blive sammenkørt. Samtidig kan teknisk gæld også betyde nedsat computerkraft, hvilket gør det vanskeligt at køre AI-algoritmer effektivt. 
En nedbringelse af den tekniske gæld vil således forbedre virksomheders performance betragteligt. F.eks. siger Gartner, at  IT vil kunne øge sin leveringstid til  forretningen med 50%.

Løsning fokuseret på afvikling og forebyggelse

Devoteam anbefaler en trinvis tilgang, der fokuserer på to spørgsmål:

  • Hvordan afvikler vi den tekniske gæld?
  • Hvordan forhindrer vi teknisk gæld i fremtiden?

Den præcise tilgang afhænger af den enkelte virksomheds situation, men generelt anbefaler vi følgende trin.

1. Inkludér forretning og ledelse sammen med IT i planlægning og styring af indsatsen. Ofte vil parterne som udgangspunkt have forskellige opfattelser eller prioritering af teknisk gæld. Forretning og ledelse skal forstå problemets reelle størrelse og betydning for virksomheden, bl.a. hvad angår risici, omkostninger og data. Samtidig er det essentielt at have ledelsens opbakning, så tiltagene får den nødvendige finansiering.

2. Brug en konsekvent metode til at foretage en gældsanalyse på tværs af infrastrukturen. Det kræver transparens, hvor virksomheden er ærlig over for sig selv og erkender problemets ægte omfang. Undgå tekniske definitioner, men mål i stedet ud fra effekt på forretning, økonomi, drift og teknik. Gør gældsmålinger nemme at forstå ved at præsentere målinger grafisk, baseret på omkostninger versus fordele samt teknisk gældspåvirkning.

3. Formulér en vision for, hvor virksomheden vil hen, dvs. en målarkitektur, der er styrende for aktiviteter og investeringer. Afvikling og forebyggelse af teknisk gæld er en lang proces. Derfor er det vigtigt med et fast holdepunkt, så virksomheden holder kursen. Det kan f.eks. være en fremtidig platform som vist i nedenstående figur.

Figur 2: Eksempel på målarkitektur

Målarkitekturen skal formuleres med tanke for både forretningens fremtidige behov samt ændringer i arkitekturen f.eks. med hensyn til nyanskaffelser eller skift til cloud.

4. Udarbejd en tilbagebetalingsplan. Prioritér indsatsområder ift. betydning for forretningen og følgelig hvor mange ressourcer, der bør allokeres for at nedbringe den tekniske gæld på det specifikke område.

5. Vedtag faste rutiner for udviklere, der skal forhindre fremtidig teknisk gæld.
Tre af de mest oplagte metoder er:

  1. Tracking af teknisk gæld. Der findes en række værktøjer designet til formålet, men kun 7% af udviklere gør brug af dem, viser tal fra Science Direct
  2. Refactoring, hvor man omstrukturerer koden uden at ændre funktionalitet. 
  3. Regelmæssige tests og reviews af kode og design.

Teknisk gæld er ikke den eneste udfordring

Teknisk gæld er som regel ikke den eneste klods om benet, der forhindrer udvikling. Mange virksomheder kæmper også med kulturel gæld, dvs. hvor organisationen stritter imod nødvendig forandring. “Culture eats strategy for breakfast,” sagde management-guruen Peter Drucker i 2006, og citatet rammer stadig plet. Kultur er en stærk kraft, og hvis ikke organisationen er med ombord, vil de strategiske planer fejle. I artiklen “Legacy handler om meget mere end teknologi” beskriver Associate Partner, Lise Frandsen, hvordan virksomheden får afviklet den kulturelle gæld.

Hvis du vil vide mere om, hvordan virksomheden fjerner og forhindrer teknisk gæld, så tag kontakt til: troels.astrup@devoteam.com