Skip to content

Workshop i brugeroplevelser Skab en serviceportal brugerne elsker

Devoteam tilbyder en workshop i User Experience, hvor du lærer at forbedre og vedligeholde jeres serviceportal, så medarbejderne bliver ved med at opleve den som brugervenlig og det rette sted at finde hurtig hjælp.

Kontakt os og hør mere
UX workshop selvbetjeningsportal devoteam

Udnyt den fulde værdi af serviceportalen

Det ultimative brugsscenarie for en serviceportal er, at medarbejderne opfatter den som det mest naturlige sted at betjene sig selv eller få hjælp, så de hurtigt og nemt kan få løst deres problem.

Men efterhånden som indhold og behov ændrer sig, kan portalen i praksis blive en rodebutik, som medarbejderne har svært ved at bruge.

I denne video fortæller en af Devoteams UX-specialister, om typiske udfordringer ved serviceportaler, og hvad der skal til for at bevare en brugervenlig portal, I kan udnytte den fulde værdi af.

Denne workshop er en kæmpe hjælp for de virksomheder, som starter med opbygning af et nyt katalog af fejl- og bestillingsformularer i ServiceNow. Vi har fået en genvej til at opbygge struktur og governance samt input til at opbygge et ensartet katalog med fokus på input fra brugerne.

UX workshop selvbetjeningsportal Devoteam

Bliv ekspert i at gøre serviceportalen brugervenlig

For at få mest ud af organisationens investering i serviceportalen kræver det, at du har et konsistent fokus på kollegernes brugeroplevelse. Det fokus udvikler du ved at lære User Experience-metoder og retningslinjer at kende, så du let kan genkende, udvikle og fastholde den gode brugeroplevelse.

Det indebærer i grove træk, at:

  • inddrage kollegerne i udviklingsprojekter
  • lære om deres arbejdskontekst eller opgaver og imødekomme behov
  • identificere forløb i serviceleveringer og organiseringen af indhold
  • skabe transparens og tillid til processen
  • evaluere brug af portalen kontinuerligt.

Dette går vi blandt andet i dybden med på workshoppen.

Sådan hjælper vi dig til at blive ekspert

Hos Devoteam tilbyder vi et workshopformat, hvor du lærer at forbedre og vedligeholde serviceportalen, så medarbejderne fortsat oplever den som brugervenlig, tillidsvækkende og som det naturlige valg.

Samtidig får du indsigt i, hvordan du bevarer kontrollen, når portalen kontinuerligt udvikler sig i takt med organisationen.

På workshoppen starter vi med en kort fælles analyse af jeres nuværende praksis. Du har også mulighed for at gennemføre den fulde selvevaluering på forhånd. Derudover kan du lade Devoteam få adgang til jeres instans, så vi kan lave en grundigere analyse af jeres nuværende niveau af brugervenlighed.

Workshoppen tager 5 timer inkl. pauser og bliver faciliteret af en UX-specialist med flere års erfaring inden for ServiceNow.

Det kan du forvente af workshoppen

Vi gennemgår centrale UX-praksisser, UX-metoder og konkrete ServiceNowredskaber, der kan understøtte jeres praksis. Vi sætter også fokus på, hvordan jeres fremtidige praksis kan se ud. Mere konkret får du:

  • en gennemgang af analysen og de vigtigste læringer
  • kendskab til konkrete værktøjer, som du har adgang til i din ServiceNow-portal
  • en intro til nyttige UX-principper og UX-metoder
  • redskaber til at evaluere egen praksis og sætte fokus på fremtidig governance
  • indsigt i ServiceNows egne UX-anbefalinger og best practice.
UX workshop serviceportaler devoteam

Hvem er workshoppen relevant for?

Denne workshop er relevant for dig og 2-4 af dine kolleger, som alle har en aktiv kernefunktion i driften af jeres serviceportal. I har ansvar for brugeroplevelsen på jeres ServiceNow portal og for at sikre en høj brugerinvolvering. Du arbejder eksempelvis med den daglige drift og har ansvar for at organisere og udvikle portalens indhold.

Forløbet er også relevant for dig, der har det overordnede ansvar og fokus på den langsigtede strategi.

Skal vi tage en snak?    

Er det relevant for dig at høre mere om workshoppen? I så fald kan du kontakte UX-specialist, Gedske Mendel, ved at udfylde formularen.

Du skal også udfylde formularen, hvis du ønsker at få et konkret tilbud. Prisen på en workshop starter på 15.000 kr. og forhandles ud fra jeres ønske om en foranalyse.

Insights & arrangementer Vi deler ofte vores viden om User Adoption og ServiceNow. Hold dig orienteret her

21. december 2023

Brugeradoption er nøglen til høj ROI for Enterprise Service Management

Af Nanna Petersen, Lead Consultant, og Anders Wiese, Lead Consultant,…

Læs mere

20. februar 2023

Få analyseret og dokumenteret den forventede ROI for jeres kommende ServiceNow-projekt

Der er flere måder at forbedre ROI for jeres kommende…

Læs mere

Spørgsmål og svar

User Experience (UX) refererer til den samlede oplevelse, som en person har, når han interagerer med et produkt, en tjeneste eller et system. Det omfatter de opfattelser, følelser og reaktioner, der opstår hos brugerne som et resultat af deres brug af et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste.

Godt UX-design fokuserer på at skabe en positiv og meningsfuld oplevelse for brugerne ved at overveje deres behov, konteksten for interaktionen og anvendelighed af produktet. I sidste ende med det formål at øge brugertilfredsheden og engagementet.

UX-design involverer forskellige elementer herunder brugervenlighed, tilgængelighed og æstetik for at sikre en problemfri og behagelig interaktion mellem bruger og produkt eller tjeneste.

User Adoption refererer til den proces, hvor individer begynder at bruge et nyt produkt regelmæssigt og integrerer produktet, servicen eller teknologien i deres rutine eller arbejdsgang. Det måler, i hvilket omfang brugerne omfavner og gør konsekvent brug af den tilbudte løsning.

Succesfuld User Adoption er afgørende for den overordnede succes for et produkt eller system, da det indikerer, at brugerne ikke kun er bevidste om løsningen, men også finder værdi i den og inkorporerer den i deres daglige aktiviteter.

Faktorer der påvirker User Adoption omfatter produktets anvendelighed herunder UX, effektive trænings- og onboardingprocesser, kommunikation af fordele og adressering af potentielle barrierer eller modstand mod forandring.

Workshoppen er helt sikkert relevant for selv erfarne ServiceNow-brugere, der oplever, at de mangler nogle redskaber og en struktur for at skabe og vedligeholde en bedre brugeroplevelse.

Workshoppen er samtidig også relevant, når I er i færd med at implementere ServiceNow Employee Center eller Serviceportal for første gang, så driftsteamet er godt klædt på til at overtage portalen, når den er færdigudviklet.

Lav User Adoption

Når brugerne ikke føler sig imødekommet af en umiddelbart intuitiv og hjælpsom løsning, undlader de hurtigt at bruge løsningen. Dermed får de organisationsændringer, som serviceportalen repræsenterer, langt sværere ved at slå igennem.

Ineffektive workflows og processer

Procesflows, der ikke er gennemarbejdede med brugere, kan ofte ende med at være uigennemskuelige og unødvendigt vanskelige at gennemføre korrekt for brugerne, hvilket resulterer i fejl og forsinkelser.

Øgede support- og uddannelsesudgifter

Når brugerne ikke på egen hånd benytter portalen, som det var tiltænkt, så betyder det en fortsat belastning på øvrige, dyrere servicekanaler. Du vil typisk også bruge ressourcer på at uddanne kolleger over længere tid til at håndtere en selvbetjeningsportal, som de ellers ville kunne bruge hurtigere selvstændigt, hvis den forekom dem intuitiv og lettilgængelig.

Prisen på workshoppen starter på 15.000 kr og forhandles ud fra jeres ønske om en foranalyse.

Er du interesseret i at få en pris på den type workshop, I ønsker jer, kan du udfylde formularen og i tekstfeltet skrive, du ønsker at få et tilbud.

Hvis I ønsker en dybere foranalyse af brugernes adfærd i jeres portal inden selve workshoppen, så skal vi sætte et møde op med lidt introduktion til jeres organisation. Her skal vi også have adgang til jeres data.

Brugbar data findes fx i User Experience Analytics applikationen og datatudtræk over incidents og requests. 

Derudover kræver selve workshoppen blot at deltagerne er godt bekendte med serviceportalen og har en aktiv rolle i drift og udvikling.

Hvis du ikke kender til User Experience Analytics, men er interesseret i at komme i gang, kan du læse mere her.