Skip to content

Få analyseret og dokumenteret den forventede ROI for jeres kommende ServiceNow-projekt

Der er flere måder at forbedre ROI for jeres kommende ServiceNow-projekt. Devoteam anbefaler brug af UX/CX for at forbedre udnyttelsen af ServiceNow samt organisatorisk change management (OCM) i forbindelse med ServiceNow-implementerings og -forbedringsprojekter. Men hvor stor ROI kan I forvente i forbindelse med et ServiceNow-forbedringsprojekt? Det kan Devoteam hjælpe med at estimere, og I kan derfor få hjælp til at argumentere for, hvorfor et givent projekt kan betale sig at gå i kast med.

ServiceNow er en platform med mange anvendelsesmuligheder. Hertil kommer, at platformen konstant bliver udviklet og forbedret, hvorfor den tilbyder langt flere muligheder end for blot få år siden. Mange organisationer bør derfor overveje, om de kan være mere ambitiøse ved at optimere brugen af ServiceNow og dermed få mere ud af investeringen.

Desværre ser vi ofte virksomheder tøve med at give sig i kast med forbedringsprojekter. Det kan være svært at skaffe midler til forbedringsprojekter i stedet for nyanskaffelser, da der hersker en opfattelse af, at ‘man allerede har platformen’. Det synes sikrere at holde sig til status quo og implicit acceptere, at man måske går glip af væsentlige optimeringer. Samtidig kan det være vanskeligt at estimere, hvilken reel forretningsværdi (ROI) et givet forbedringsprojekt vil give.

Devoteam kan hjælpe med hurtigt at dokumentere den forventede ROI for jeres kommende ServiceNow-projekt. Vi har mange års erfaring med at udarbejde business cases for projekter og har udviklet en specifik business case-model for forbedringsmuligheder med ServiceNow.

Her kan der høstes gevinster med ServiceNow

Hvori består disse forbedringsmuligheder? Lige nu ser vi især tre indsatsområder.

1. Optimering af eksisterende løsning

Der vil ofte være mulighed for at optimere den implementerede ServiceNow løsning samt de bagvedliggende processer og dermed spare omkostninger. Det kan eksempelvis være med hensyn til brugergrænseflader, navigation og kategorisering, hvor en optimering af brugernes tilgang til løsningen sikrer mere effektive og dermed produktive processer.

Ved at tage udgangspunkt i organisations- og brugerbehov og tilpasse løsningen sikres, at flest mulige brugere vælger at benytte løsningen frem for alternative og mindre effektive kanaler såsom mail. Den højnede grad af self-service og anvendelighed skaber mere effektive processer og i sidste ende en højere ROI for ServiceNow-investeringen.

2. Back to the box

Mange virksomheder har fravalgt out of the box-versionen af ServiceNow og specialudviklet for at få de helt rette funktioner. Det er imidlertid ofte en dyr fremgangsmåde med mange timer, der skal bruges på udvikling, vedligeholdelse og opdateringer, hver gang en ny ServiceNow-version kommer ud.

Samtidig har ServiceNow som sagt ændret sig gennem årene og fremstår i dag som en betydeligt mere moden og helstøbt løsning med et bredt udvalg af moduler og processer. Det er således vores erfaring, at mange virksomheder vil kunne høste gevinster, herunder reduktion i omkostninger, ved at gå ”back to the box”. Det kan stadig være nødvendigt at køre de mest forretningskritiske processer på virksomhedens egen måde, men der ændres ikke noget i ServiceNows maskinrum.

3. Anvendelse på nye områder

Vi oplever også kunder, der har implementeret ServiceNow til enkelte funktioner såsom ITSM, hvor der efterfølgende opstår interesse for ServiceNow hos andre forretningsområder som HR eller Facility.

At udbrede platformen til andre forretningsområder og dermed bruge midler i andre budgetter end det oprindelige kræver typisk, at den positive business case kan dokumenteres og dermed sandsynliggøres for at overbevise disse nye stakeholdere.

Business case som beslutningsgrundlag og projektstøtte

Formålet med vores business case-model er først og fremmest på kort tid at udarbejde et solidt beslutningsgrundlag, der kan præsenteres til ledelsen for at demonstrere nytten i et forbedringsprojekt for ServiceNow.

Business casen vil også kunne bruges i selve gennemførelsen af projektet som: 

  • kontrakt for projektet, dvs. alle er enige om mål og midler,
  • projektstyringsgrundlag, så der hele tiden er overblik over projektets aktiviteter,
  • grundlag for gevinstrealisering, dvs. en nøje plan for hvordan de identificerede gevinster opnås.

Business case-modellen er udviklet på baggrund af Devoteams omfattende erfaring med business cases, varierende fra meget omfattende analyser for Staten til light-versioner, der kun tager 1-2 uger. Med udgangspunkt i vores business case-model for ServiceNow-forbedringsprojekter kan vi tilbyde virksomheder en effektiv proces, der analyserer og dokumenterer business casen, herunder den forventede ROI for deres kommende ServiceNow-forbedringsprojekt.

Business case undersøger både gevinster og omkostninger

Konkret vil business casen fokusere på fire områder som vist i nedenstående figur.

Figur 1: Omkostnings- og gevinstlandkortet for business casen

Denne tilgang sikrer en 360-graders analyse, hvor vi undersøger både omkostninger og gevinster. Normalt er der en tendens til, at virksomheden kun kigger på omkostningerne, da det kan være vanskeligt at estimere gevinsterne, mens ServiceNow Danmark naturligt nok fokuserer på gevinsterne. Vi analyserer begge dele og opnår dermed et retvisende billede af projektets udbytte.

ServiceNow rummer mange muligheder, og de fortjener at blive analyseret, så virksomheder kan optimere brugen til gavn for både IT og forretningen. En effektiv business case giver svar.

Læs mere om hvordan UX/CX kan optimere værdien af ServiceNow

Læs mere om hvordan OCM kan forbedre ROI i ServiceNow-projekter

Vi står klar til at hjælpe dig videre

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at tage kontakt til en af os nedenfor eller via knappen her.