Skip to content

En moderne platform, der understøtter innovation og fremtidig vækst

Google Cloud

Devoteam står bag en ny, moderne applikationsstak på Google Cloud Platform, der skal hjælpe CellPoint Digital med at sætte turbo på vækstambitionerne. Den nye platform er langt mere skalerbar og har fleksibiliteten til at tilpasse sig kundernes krav i fremtiden.

Cellpoint Digital er blandt verdens førende inden for payment orchestration og har igennem mange år været en stærk spiller i flyindustrien især. For nyligt har virksomheden sikret en investering på $25 millioner, der skal bidrage til at øge den globale ekspansion og adgangen til nye markeder.

For at imødekomme den ekstra arbejdsbyrde på backend-systemerne, har Cellpoint Digital vurderet, at det ikke er nok at øge størrelsen på infrastrukturen som fx databaser og servere. Derfor påbegyndte Cellpoint Digital en applikationsmoderniseringsrejse, der vil give systemerne mulighed for at skalere betydeligt hurtigere og øge fleksibiliteten.

Til det formål har Cellpoint Digital valgt Devoteam som samarbejdspartner.

”Devoteam har et yderst kompetent hold af specialister på det her område, og fordi gode kompetencer altid er en knap ressource, så var det et vigtigt punkt for os. I Cellpoint Digital har vi arbejdet med cloud i mange år, og derfor stiller vi også relativt store krav til de partnere, vi samarbejder med,” siger Kjeld Pharao, Head of Technology & Engineering i Cellpoint.

Et langsigtet samarbejde forudsætter tæt og ærlig dialog

Siden begyndelsen af samarbejdet har samarbejdet mellem Cellpoint Digital og Devoteam været godt og udbytterigt. I Cellpoint Digital beskriver Kjeld Pharao den løbende dialog som mere end bare en klassisk dialog mellem kunde og leverandør.

”Vi har kvartalsvise business reviews, hvor vi har en større snak omkring, hvilke områder vi kan optimere på, og hvor vi har brug for rådgivning og assistance til at komme videre. I den sammenhæng er vi meget bevidste om, at vi ikke bliver en succes, hvis vi tror, at vi kan løse alle problemer selv. Her er Devoteam en stærk partner, der er rigtig gode til at byde ind med løsningsforslag.”

Kjeld Pharao understreger, at især Devoteams evne til at udfordre Cellpoint Digital er unikke for samarbejdet.

”Devoteam giver os løbende sparring og rådgivning, så vi kan understøtte den innovation, der sker i Google Cloud og derigennem udnytte de teknologiske muligheder, der er. Alt det, Google Cloud udkommer med, skal jo helst integreres i vores systemer, så vi er på forkant med udviklingen. Det har enorm værdi for os og vores ambitioner, og der er ingen tvivl om, at vi er meget glade for samarbejdet med Devoteam,” siger han og fortsætter:

”Vi vil gerne udvikle os sammen med vores samarbejdspartnere – både når det gælder de gode og dårlige beslutninger. Det kræver en vis agilitet fra vores partner, da vi tror på, at vi på den måde bedst opnår et langvarigt samarbejde. Det har vi allerede set, og det håber jeg naturligvis fortsætter.”

Spørger man Devoteam, skal nøglen til det gode samarbejde især findes i, at Cellpoint Digital fra begyndelsen har været interesseret i at etablere en tæt relation til konsulenthuset.

”Der er ingen tvivl om, at et tæt samarbejde gavner værdiskabelsen. Vi kender kunden, deres behov og ikke mindst deres applikationslandskab. Det gør, at vi kan give kunden en dybere og bedre sparring med udgangspunkt i den virkelighed, de befinder sig i,” siger Thomas Thejn, Google Cloud Country Manager i Devoteam.

En platform gearet til fremtiden

Med Google Cloud Platform har Cellpoint Digital nu en moderne applikationsinfrastruktur, der udnytter den nyeste teknologi. Det vil være med til at øge hastigheden af innovation og frigivelse af nye funktionaliteter samt inkludere nye, avancerede funktioner som machine learning og AI.

Thomas Thejn og hans kolleger er eksperter i application modernization, og han lægger ikke skjul på det potentiale, sådan en opgradering rummer.

”Det er en relativt stor øvelse, hvor vi skal tænke applikationerne helt anderledes, ligesom vi også skal kunne tilbyde nye og andre services. Det giver et rigtig godt udgangspunkt at kunne innovere fra,” siger han.

Ifølge Kjeld Pharao har især Devoteams indsigt og tilpasningsevne skabt stor værdi fra start – også hurtigere end Cellpoint Digital havde forventet:

”Det har været utrolig positivt at opleve, hvor hurtige Devoteam har været til at forstå vores grundteknologiske forretning og den måde, vi har opbygget vores infrastruktur. Det har gjort, at vi ret hurtigt har kunnet igangsætte arbejdet med at bygge på og begynde at kigge på nogle af de mere innovative services. Nu er det ikke så meget drift og udvikling af vores driftsarkitektur, men i højere grad, hvordan vi gennem innovation kan rykke vores infrastruktur op på næste niveau.”

Det er dog ikke kun innovation, der er definerende for succes, hvis man spørger Cellpoint Digital. Det basale skal følge med.

”Det er ikke nok at sætte overliggeren højt og pitche vilde ideer, underliggeren skal også være på plads. Vores grundforretning skal køre upåklageligt, mens vi udvikler, og det er en svær leverance. Indtil videre er der ikke en finger at sætte på resultaterne,” afslutter Kjeld Pharao.