Skip to content

Automatisering med RPA er ”den helt rigtige investering” for Lunar

På under et år skabte Lunar Bank en positiv business case med RPA-automatisering, og endnu større gevinster venter forude. Forretningen vil have mere automatisering, og idéerne står i kø. Devoteam har leveret afgørende værdi både som IT-hus og management konsulent

Lunar er den nye dreng i klassen i bankverdenen og har siden den spæde start i 2015 oplevet en eksplosiv vækst. Alene fra 2020 til 2022 mere end fordoblede virksomheden antallet af kunder og har ved udgangen af 2022 over 500.000 af slagsen. En sådan udvikling stiller krav til strategi, organisation og teknologi, forklarer Anders Heno Klysner, Head of Process and Automation. ”Vi er vokset fra en startup til en scaleup til i dag at være en stor virksomhed. Ud over den betydelige vækst i kunder er vi også blevet mange flere medarbejdere, over 500 sammenlignet med et par hundrede for blot et par år siden. Det er afgørende for os konstant at udvikle vores arbejdsgange ved at sætte strøm til manuelle processer. Alle automatiseringsværktøjer skal i spil, herunder RPA. ”

Automatisering med tretrinsraket

Derfor startede Lunar i samarbejde med Devoteam i det tidlige forår 2022 et forløb, der skulle introducere RPA (Robotic Process Automation) til at overtage standardiserede, regelbaserede arbejdsgange.

Projektet med Devoteam foregik som en tretrinsraket. Første del handlede om at få teknologien op at køre og skabe synlige resultater. Vi vidste på det tidspunkt meget lidt om RPA, og Devoteam hjalp med at kvalificere idéer og vælge værktøjer som UiPath. Vi fik hele den tekniske platform etableret, indhentet de nødvendige godkendelser samt opbygget et team og interne kompetencer. Hele fasen var ét langt sprint, men vi kom i mål, da vi inden sommerferien havde den første robot i funktion.

Efter den tekniske etablering var i hus, handlede andet trin i raketten, der løb fra endt sommerferie og ind i efteråret, om det forretningsmæssige. ”Nu skulle vi vise, at teknologien var økonomisk levedygtig, dvs. automatiseringen kunne levere større gevinster, end indsatsen kostede. Det blev igen et langt sprint hen over efteråret, og missionen lykkedes. I november kunne vi rapportere, at gevinsterne tydeligt oversteg investeringen i RPA. Vi har arbejdet agilt i hele forløbet og er nået virkelig langt med vores RPA på kort tid, hvilket Devoteam har en stor andel i.”

Eksponentiel vækst

November-tallene fortalte, at RPA-robotter havde løst 60.000 opgaver, hvilket svarede til 3.000 timers manuelt arbejde.

Antallet af løste opgaver er vokset næsten eksponentielt, siden vi satte de første robotter i søen i juni. På et tidspunkt flader det ud til en mere lineær vækst, men lige nu buldrer vi stadig derudad. Det har været den helt rigtige investering for Lunar

Tredje rakettrin er at fortsætte udviklingen og få endnu mere ud af RPA. ”Nu har vi fået en tilstrækkelig kapacitet til at lægge endnu mere automatisering oveni og skabe en endnu bedre business case ved at udnytte det fundament, vi har bygget. Samtidig bliver vi ved med at skubbe grænserne og bringer ny teknologi i spil.”

Konstant efterspørgsel fra forretningen

Der er nemlig rigtig mange opgaver, der kan varetages med RPA, forklarer Anders Heno Klysner. ”Vi har oplevet mange lavthængende frugter, og hver gang vi har kradset i overfladen, har idéerne stået i kø, og vi oplever en konstant efterspørgsel fra forretningen. Det gælder bla. klassiske backoffice-processer som sagsbehandling og onboarding af nye kunder. Et godt eksempel er overtrækshåndtering, som i dag næsten udelukkende kører via robotter. Bare et par måneder tilbage havde medarbejderne en enorm arbejdspukkel, hver gang det var den første i måneden. Nu kører det automatisk, og medarbejderne kan fokusere på mere spændende opgaver.”

Der er andre tilfælde, hvor robotten ikke overtager hele opgaven, men fungerer i samspil med en medarbejder. ”Vi går efter at udvikle flest mulige selvstændige robotter, men der er selvfølgelig også processer, hvor vi skal have mennesker ind over, f.eks. når halvdelen af opgaven er klaret. Det gælder om at fjerne det mest repetitive og overlade den resterende del, som kræver menneskelig dømmekraft, til en medarbejder. Når vi vurderer en proces ift. automatisering, kigger vi på, hvor vi får mest for pengene. Hvornår har vi en proces med en tilstrækkelig volumen af standardiseret arbejde, kombineret med at robotten ikke er for besværlig at udvikle? Det er det sweet spot, vi går efter.”

Fagligt vingefang

Devoteam har været med hele vejen i raketten og har leveret rådgivning omfattende seks dimensioner: Strategi, Organisation, Efterspørgsels- og gevinstrealisering, Udvikling, Drift og Infrastruktur. Lunar er godt tilfredse med samarbejdet og lægger specielt vægt på effektiviteten i Devoteams indsats samt det faglige vingefang, siger Anders Heno Klysner.

Devoteam har som IT-hus leveret en dyb, dyb teknisk faglighed, som hjalp os med at træffe de rigtige valg og samtidig klæde os på som organisation til på sigt at være selvkørende. Men de har også været rigtig gode til at drive transformationen som management konsulenter, herunder stå for den interne læring samt ikke mindst få det nødvendige buy-in fra organisationen. Denne kombination af ekspertiser har været afgørende for os.

Devoteam har tilsvarende sat stor pris på samarbejdet med Lunar. “Det har været et unikt og interessant projekt, fordi Lunar har stillet særlige krav til løsningens opsætning. Det betød, at vi ikke kunne implementere en standardvare fra RPA-hylden, men måtte tænke både kreativt og agilt. Vi har bla. skulle efterleve krav fra Lunars IT Sikkerhed omkring udviklingspipeline med “four-eye” kontrol i GitHub. Derudover har bankens Legal og Compliance også haft særlige ønsker ift. risikovurdering af proceskandidaterne til automatisering. Alt dette har vi i samarbejdet med Lunar dokumenteret og implementeret i deres CoE, så man kan arbejde videre med det på egen hånd,” forklarer Devoteams projekthold bestående af Claus Fischer, Mathias Højgaard og Mikkel Liisborg.

Specifikt om projektet med Devoteams deltagelse

Projektet strækkede sig fra februar til oktober 2022

Implementering og opsætning af skalerbar UIPath platform i et Azure (IaC) setup med sikker adgang til interne og eksterne systemer.

Etablering af CoE og implementering af Operating model og Best Practices

Etablering af CI/CD i GitHub/Jenkins med code-review gate (four-eye kontrol) for udviklerne i CoE.

Etablering af indledende automatiseringspipeline. Potentiale ~25 FTE 

Kapabilitetsopbygning for 6 interne medarbejdere, kurser: Business Analyst, UiPath Developer Foundation, UiPath Developer Advanced.

Antal løsninger i produktion implementeret fra juni til oktober: 12.