Skip to content

Spar 25-45% på dit WAN og få bedre kvalitet

Et af Devoteams midler i kampen om at opnå mere effektiv it er optimering af WAN-linier. Og lige nu gør udviklingen i markedet, at alle danske virksomheder, bør genoverveje deres WAN-setup. Der er betydelige besparelser at hente.

Som eksempel har Devoteam netop afsluttet endnu et WAN-udbud for en stor dansk koncern med 140 sites i Europa. Igen ser vi, at det er muligt at hente betydelige besparelser hjem ved at sammensætte den rette kombination af leverandører på WAN-linierne. Virksomheden her ser frem til en besparelse på 10-12 mio. kr. over 3 år.

Selv for organisationer, der kun har WAN inden for Danmarks grænser er der penge at spare: Glostrup Kommune opnåede en besparelse på 45% ved genudbud ultimo 2016.

”For WAN-kontrakter, der er 4-5 år gamle opnår kunderne besparelser i omegnen af 25-45% ift. nuværende omkostningsniveau.” siger Michael Brandt Eriksen, Partner i Devoteam. Og fortsætter”De sidste seks måneder har vi gennemørt tre WAN-udbud, og de har alle givet besparelser på dette niveau. Endvidere ser vi, at leverandørerne i højere grad end tidligere er indstillet på at indgå forpligtende SLA’er.”

Selv nyere WAN-kontrakter har typisk også en god mulighed for optimering. For at afdække potentialet laver Devoteam typisk en hurtig benchmark, som giver en klar business case for kunden.

Det er Devoteams unikke metode til WAN-optimering sammen med dyb indsigt i markedet – dvs. leverandører, prispunkter, kvaliteter, teknologier og kontraktforhold – der gør det muligt at hente besparelserne.

Kan din virksomhed også høste store besparelser på WAN? Ring til Partner Michael B. Eriksen (24280718) eller Business Director Kristian Sørensen (53641530) og hør hvad potentialet er for din virksomhed.