Skip to content

Bedste praksis skal hele tiden udfordres: Sådan arbejder Devoteams Risk & Security-team

Hvordan vi tænker

”Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.” Dette Einstein-citat er en af del af tankegodset i vores Risk & Security-team, hvor vi har stor succes med at gå nye veje. Vi gør ting anderledes, og vi er anderledes.
Virkeligheden giver os ret. Hvis ”best practice” er løsningen, hvorfor så ringe efter en konsulent? Faktum er, at anerkendt praksis, selv om det kan være det ”sikre valg”, ofte ikke giver de ønskede resultater. Danske virksomheder har ikke brug for endnu et konsulenthus, der gør, som man plejer.

Derfor er vores varemærke, at vi udfordrer det bestående. Vi stiller spørgsmål ved de konventionelle metoder og finder på nye løsninger. Det er i den reelle forandring, kunden får værdi, og så fokuserer vi på reel sikkerhed frem for formel sikkerhed.

Hvordan gør vi det?

Det kræver en særlig indstilling, som vi er ”vaccineret med” i vores team. Det er vores DNA. Det er det, vi stræber efter at levere, og som vi stiller kunderne i udsigt inden vi starter:

  • Enkelhed: Vi tilstræber altid at forenkle det komplekse og kommunikere på modtagerens præmisser.
  • Anvendelighed: Vi efterlader aldrig vores kunder med en leverance uden at sikre os, at effekten er langvarig.
  • Helhed: Vi træder altid et skridt tilbage fra konkrete opgave og ser på den større sammenhæng.
  • Kobling: Vi sørger for, at enhver leverance hænger sammen med eksisterende processer og værktøjer. Ingen parallelle eller isolerende løsninger.
  • Balance: Vi hjælper vores kunder med at finde et passende og afbalanceret sikkerhedsniveau.
  • Forandring: Vi måler vores resultater ud fra den forandring, vi skaber.
  • Puls: Vi vurderer altid, om vores løsninger er levedygtige på længere sigt.

Vores DNA er ikke teori eller markedsføring, men er baseret på mange års erfaringer, hvor vi har oplevet, at det modsatte var virkeligheden. Vi lærer af vores fejl og er ydmyge overfor opgavernes kompleksitet. Vi holder hinanden op på vores DNA og støtter hinanden i at efterleve det.

Vi lever af viden og evnen til at give nye indsigter til vores kunder. Vi er som en bier, der flyver fra virksomhed til virksomhed og bestøver dem med nyt udefra. På den måde kan vi bringe de seneste succesfulde erfaringer og resultater videre mellem offentlige og private virksomheder på tværs af brancher.

Hvordan vi arbejder

Vi er meget bevidste om, hvad vi kan, men anerkender også vores begrænsninger. Vi anvendes ofte som en specialstyrke som Jægerkorpset, der kan sættes ind, når de konventionelle styrker må give fortabt. Nogle gange har kunden brug for klassiske ydelser, men når de ikke kan komme længere, når de klassiske metoder ikke er tilstrækkelige, så kommer de til os. Vi kan hurtigt tilpasse os nye situationer og går målrettet efter årsagen til problemerne frem for symptombehandling.

Vi udfordrer jævnligt vanetænkningen. Det gælder også ”bedste praksis”. Vi møder kunderne, der hvor de er, og koncentrerer os om at indføre en god praksis for kunden.

Vi har ikke en hierarkisk struktur, men et hold hvor hvert enkelt medlem er en vigtig og unik brik. Vi har alle en forskellig baggrund og forskellige spidskompetencer, og derfor insisterer vi på at arbejde sammen i hold, hvor vi sammen giver en unik værdi til kunden. Jægerkorpset sender heller ikke kun én mand afsted, men en enhed med de rette komplementære kompetencer. På samme måde sender vi sjældent enkeltpersoner ud til kunder, men leverer en holdindsats, hvor kunden får det bedste fra hver enkelt i teamet. Det sikrer en robust leverance, hvor vi ikke er afhængige af enkeltpersoner, og vores erfaringer viser, det ikke koster mere tid, snarere tværtimod.

Som specialstyrker ligger det også i vores natur at tage kalkulerede risici for at opnå det ønskede resultat. Vi skal have det faglige mod til at være ærlige over for kunderne, når de foretrækker de tilsyneladende lette løsninger med traditionelle metoder. Vi skal være modige, og samtidig beder vi også vores kunder om at være modige. Vi har ikke nødvendigvis svaret, men vil sammen med kunden gå nye veje for at finde det.

Holdmodellen er også vigtig for vores egen udvikling og videndeling. Alternativet ville være at hive en dag ud af kalenderen til intern videndeling med jævne mellemrum. Vi gør det i projekterne, når vi produktudvikler sammen med kunderne. Her lytter vi lige så meget til kunderne, som de lytter til os. I vores teams fortæller vi hinanden, hvad der er svært at gøre, fordi det er her, vi vil gøre en forskel. Vi har en fælles mission i at finde den faglige sandhed, den bedste løsning, og det kræver en holdindsats.

På den måde sliber vi kniven hver gang og det kommer automatisk vores næste kunde til gode. Den model foretrækker vi fremfor at tvinges til at bruge omfattende standardmodeller, som vi ikke har indflydelse på eller tror på kan hjælpe kunden.

Hvem vi er som team

Som medlem af en specialstyrke er dine formelle kvalifikationer ikke så vigtige som de praktiske. Vi har alle en robust faglig ballast og relevant erhvervserfaring. Men det har vores kunder også, og ligeså vores konkurrenter. Det er ikke unikt, det er et fundament.

Vi tilføjer en særlig kant, hvor vi tør udfordre både lærdom og kunder som et high-performance team. Vi bilder os aldrig ind at have den ultimative model, men kigger altid på tingene fra anden vinkel, som en gestaltterapeut. Derfor er vi ikke fagnørder, men har meget forskellige baggrunde, fra iværksætter over ingeniør til bygningsarkitekt. Vi prøver at tiltrække fritænkere, der hele tiden vil blive klogere og som brænder for at dele ud af deres viden.

Holdet er afhængig af, at hvert enkelt medlem udfylder sin rolle. Vi er altid interesserede i, hvad den enkelte tænker. Når du har været på en opgave, vil vi høre om dine indtryk og erfaringer. Vi er som hold afhængige af, at hvert enkelt medlem konstant byder ind med nye data. Vi er som en sulten organisme med et DNA baseret på viden.

Vi har altid brug for nye kapaciteter i vores team og har altid tid til at møde nye kandidater.
Har du brug for nye udfordringer, hvor høj faglighed er en forudsætning og nytænkning er en nødvendighed, så lad os høre fra dig.