Skip to content

Invitation til deltagelse i markedsanalyse af it-serviceleverandører i Danmark

Devoteam lancerer en markedsanalyse af it-serviceleverandører i Danmark inden for drift, vedligehold og support af it-infrastruktur. Markedsanalysen har til formål at give ét samlet overblik over markedet og leverandørerne, herunder leverandørernes ydelser. Devoteam vil derfor gerne invitere interesserede it-serviceleverandører til at deltage i denne markedsanalyse.

Resultatet af markedsanalysen bliver en rapport, som er målrettet sourcing- og procurement-funktioner.

Rapporten vil indeholde Devoteams analyse af markedstendenser samt en sektion for hver af de deltagende it-serviceleverandører med virksomhedsoplysninger (f.eks. medarbejderantal, overordnede regnskabstal osv.) og oplysninger om leverandørens ydelser. Dette vil give deltagende it-serviceleverandører en unik mulighed for at fremhæve deres virksomhed og ydelser over for potentielle kunder.

Markedsanalysen baseres på data, som bliver indsamlet fra hver af de deltagende it-serviceleverandører. I dataindsamlingen vil Devoteam benytte et spørgeskema, som udfyldes af leverandørerne og efterfølgende valideres med leverandørerne på et virtuelt møde, som faciliteres af Devoteam. Dataindsamling og gennemgang på de virtuelle møder vil foregå i løbet af Q3 2020.

Kriterier for deltagelse

Målgruppen for markedsanalysen, og de virksomheder som Devoteam gerne vil invitere til at deltage i markedsanalysen er it-serviceleverandører, der som minimum:

  • Tilbyder drift, vedligehold og support af it-infrastruktur som cloud og/eller konventionel outsourcing
  • Har en gyldig ISAE3402 type 2 revisionserklæring eller tilsvarende

Hvis jeres virksomhed er inden for målgruppen og kunne være interesseret i at deltage i denne markedsafdækning, så klik herunder. 

Eventuelle spørgsmål vedr. markedsanalysen kan rettes til nick.baltsen@devoteam.com