Skip to content

Frederik Helweg-Larsen er udnævnt til Expert Director

For rigets sikkerhed

Frihed og sikkerhed. Det er omdrejningspunkterne i Frederik Helweg-Larsens karriere, der indtil videre er kulmineret med udnævnelsen som Expert Director i Devoteam. ”Jeg har altid været en iværksætter. For mig handler det ikke kun om at starte egen virksomhed, som jeg har gjort to gange. Du er iværksætter, når du udfordrer det bestående, og har friheden til at tænke nyt og bedre. Det er, hvad vi gør i Devoteam.”

Frederik Helweg-Larsens mangeårige ekspertise er informationssikkerhed, et område, der på grund af udviklingen, konstant har behov for forbedringer. ”I de fleste virksomheder udføres arbejdet faglig korrekt, men det har ofte ikke den effekt man havde ønsket sig. Det når ikke ud i organisationen og bliver ikke indarbejdet i kulturen og processerne. Det er det primære problem for informationssikkerhed i dag.”

Når Frederik Helweg-Larsen udfordrer det bestående inden for it-sikkerhed, handler det blandt andet om bemandingen. ”Sikkerhedsbranchen er præget af faglige specialister og der mangler mennesker med kompetencer inden for formidling og forandring. I Devoteam arbejder vi målrettet på at gøre formidlingen anderledes og mere effektiv, for eksempel med fortællinger i tegneserieform og andre pædagogiske metoder.”

Interessen for sikkerhed strækker sig længere end til Devoteams kunder. Siden tiden som ung mand i Livgarden har Frederik Helweg-Larsen haft en forbindelse til Forsvaret, blandt andet som officer i Hjemmeværnet. Denne baggrund er en af årsagerne til, at han i 2016 blev udnævnt til Cyber Netværksofficer og Premierløjtnant i Forsvaret. Her indgår han i Samtænkningssektionen, en specialgruppe der skal kombinere civile kompetencer fra erhvervslivet med militære færdigheder og således styrke forsvarets cyberberedskab.