Skip to content

Danmarks bedste projektledere (DBP) – sådan skrider netværket frem

Devoteam etablerede før sommer et netværk for Danmarks bedste projektledere. Det første stiftende møde blev afholdt virtuelt d. 14. juni med et skarpt hold af engagerede netværksdeltagere.

Erfaringsudveksling i højsæde

På DBP’s møder dækkes hele paletten inden for projektledelse, lige fra de helt basale praktiske værktøjer, til strategimodeller og ledelsesudfordringer, for både traditionelle og fuldt agile – hvad enten det er små eller store projekter. Derudover sættes forskellige projektledelsesmetodikker under lup for at få en afklaret forståelse af den bedst mulige projektledelse. Alt sammen for at bidrage til, at projekter ikke udfordres unødigt eller kører af sporet.

Snapshot fra DBP’s stiftende møde 14. juni 2021

Vil du være med i netværket?

Er du en velbevandret projektleder, så kan du ansøge om optagelse i gruppen. Ansøgning om deltagelse sker via gruppens facilitator. Der er intet medlemsgebyr, men det er et must at alle har et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag om projektledelse  – med udfordringer der for alvor batter. Desuden skal alle være fuldt ud committet til at deltage aktivt ifm. vidensdeling.

Gruppen består allerede af en stærk sammensætning, med medlemmer fra bl.a. DR, DTU, Professionsskolen Absalon, ALK-Abelló, Innofactor og Odsherred Kommune.

Ambitionen er at mødes ca. hver 6. uge. Mødeformen er vekslende mellem korte onlinemøder og længere fysiske møder, typisk ½-dags-møder.

Se hvilke emner vi har i pipeline her:

  • Projektlederen i det agile setup – fra vandfald til det agile.
  • Risikostyring der virker – i stedet for at være det traditionelle sidste punkt på dagsordenen.
  • Betjening af styregruppen – de rette drøftelser og beslutninger.
  • Kommunikation i projektet og med interessenter – hvordan, hvem og hvornår.
  • Styringsopgaver – opfølgning på leverancer, fremdriftsopgørelse og eskalation.

Næste møde er onsdag 1. september, hvor bl.a. det at “skifte” fra vandfald til agil projektledelse er på dagsordenen.

Facilitator

Jesper Grona, der er Project Director hos Devoteam, er facilitator for netværket. Han står desuden for medlemsscreening samt planlægning og gennemførelse af møder og andre aktiviteter i netværket. Kontakt til Jesper sker via mail jesper.grona@devoteam.com. Jesper er et kendt ansigt inden for projektledelsesfeltet, og har arbejdet med det for et utal af Devoteams kunder bl.a. i energisektoren, i finanssektoren og inden for sundheds-it, med fokus på digitale processer mellem virksomheder og projekt-/programledelse heraf.

Inspirationslæsning

Læs også Jespers ekspertartikel: Få styr på projekternes fremdrift. I denne artikel leveres en række afprøvede metoder til måling samt klar kommunikation med forretningsledelse, projektdeltagere m.fl.