Skip to content

Kubernetes er en populær platform pga. dens skalerbarhed og agilitet. Den kan imidlertid også i mange situationer bruges til at reducere legacy og dermed forbedre ROI. Bekæmpelse af legacy er ikke hovedformålet med Kubernetes, men det kan blive en vigtig sidegevinst, der sparer organisationen tid og penge.

Kubernetes er et af de hurtigst voksende open source-projekter i historien, kun overgået af Linux. I 2022 var markedsværdien for Kubernetes-løsninger 1,8 milliarder dollar og forventes at nå 9,7 milliarder dollar i 2030.

Platformens popularitet skyldes især dens robusthed og skalérbarhed samt evnen til at understøtte agile arkitekturer og forløb. For forretningen betyder det øget fleksibilitet og innovationshastighed. 

Kubernetes kan imidlertid også anvendes i andre sammenhænge og dermed forbedre ROI på anskaffelsen. Et af de mest interessante potentialer er at reducere legacy og teknisk gæld, hvor platformen tilbyder adskillige anvendelsesmuligheder.

DDD-analyse med forretning og IT

En af de største udfordringer i forbindelse med at nedbringe legacy er at få kortlagt og prioriteret indsatsen i en form, som både IT og forretning kan tilslutte sig. Dvs. lokalisere de forældede dele og fastslå deres betydning for forretningen for derefter at udarbejde en prioriteret handlingsplan.

Læs også: Forretningen forstår ikke IT – lad os få et fælles sprog

Devoteam foreslår normalt en Domain Driven Design-analyse (DDD) for at lykkes med Kubernetes og microservices, men analysen er samtidig også et godt udgangspunkt for at få taget hul på processen med at gøre noget ved organisationens udfordringer med legacy.

Et væsentligt element i DDD-analysen er en workshop, hvor eksperter fra både forretning og IT deltager. Centralt i kortlægningen er identifikation af hændelser i forretningen. Det kan være alt fra en kundehenvendelse til oprettelse af et produkt og en økonomi-transaktion. Hændelserne bliver derefter grupperet ift. domæner, som i DDD kaldes ‘bounded-contexts’.

Domæneopsplitning giver overblik

Resultatet af analysen er en domæneopsplitning af den del af forretningen, som er i scope for analysen. Det giver overblik over: 

  • hvilke domæner forretningen består af, og hvordan de hænger sammen
  • hvilke data, der udveksles mellem forretningens domæner
  • hvorfor disse data bliver udvekslet
  • hvilke data, der alene er relevante for et enkelt domæne.

For at kortlægge legacy kombineres DDD-analysen med en kortlægning af IT-landskabet – fx med C4-modellering. Herved bliver det tydeligt, hvilke forretningsfunktioner de eksisterende systemer og systemkomponenter udfører, og hvor det er muligt at erstatte et legacy-system – eller dele heraf – uden unødigt at forstyrre forretningen.

Kortlægningen kan pege på flere veje ud af legacy og teknisk gæld. Inden for nogle domæner kan forretningslogikken måske bedst erstattes af et konfigureret og tilpasset standardprodukt (COTS), en fleksibel platform med store velafprøvede byggeklodser med forretningslogik som ServiceNow, Salesforce eller services udviklet på eksempelvis Microsofts Power Platform.

For de af domænerne, som af den ene eller anden årsag bedst understøttes af microservices deployeret i containers, er Kubernetes en oplagt del af løsningen. Kubernetes kan anvendes til afvikling og styring af containere med microservices, som hver repræsenterer dele af den forretningslogik, der skal moderniseres.

Case: Kubernetes og DDD reducerede legacy hos kunde

Hos en større dansk virksomhed anvendte vi Domain Driven Design som udgangspunkt for Kubernetes for at reducere graden af teknisk gæld. Vi indførte Kubernetes til supplement og afløsning af forretningsfunktioner, som var indlejret i en række sammenbundne eksisterende systemer.

I DDD-analysen afdækkede vi de primære forretningsdomæner, deres sammenhænge og hvordan disse var understøttet af de eksisterende systemer og databaser. Udfaldet af analysen brugte vi til at bestemme hvilke microservices og andre løsninger, der skulle bygges på Kubernetes platformen for tilsammen at reducere legacy og give den pågældende virksomhed en langt mere fremtidssikret platform.

Læs også: Frigør din virksomheds digitale potentiale ved at håndtere teknisk gæld

Når analyserne viser, at man med en rimelig indsats kunne bryde IT-understøttelsen af forretningen op langs domænegrænser, har Kubernetes vist sig at være et brugbart middel til at komme ud af legacy.

Egenskaber der retfærdiggør en investering i Kubernetes

De traditionelle egenskaber ved Kubernetes kan være med til at retfærdiggøre investeringen og selvstændigt være med til at forebygge ny teknisk gæld:

  • Skalerbarheden gør det muligt at følge med udsving i ressoucebelastning på automatiseret vis.
  • Portabiliteten gør det muligt at flytte løsninger mellem cloud-udbydere eller til/fra cloud med få justeringer.
  • Kubernetes fungerer bedst, hvis den kombineres med modernisering af udviklingsprocessen i retning af DevOps. Dermed opnås en bedre standardisering og automatisering af bygning, test, og idriftsættelse af applikationer og services, hvilket medvirker til at forhindre opbygning af teknisk gæld.

Samlet set tilbyder kombinationen af Kubernetes med en målrettet analyse af sammenhænge mellem IT og forretning en effektiv platform til at forny forretningen og nedbringe teknisk gæld.

Hvis du vil have rådgivning om, hvordan du får det fulde udbytte af Kubernetes, er du velkommen til at tage kontakt til Director, Peter Nørregaard, på mail peter.noerregaard@devoteam.com