Skip to content

Få succes med dine digitale produkter (2/5): Ved du eller antager du?

Blev jeres seneste digitale produkt en success? Hvorfor? Hvorfor ikke? I denne episode zoomer vi ind på kunden og dykker ned i hvordan man håndterer den uvished, der er forbundet med udviklingen af nye digitale produkter.

Udviklingen af nye digitale produkter vil altid være forbundet med uvished. Graden af uvished varierer, men én ting er sikkert; udviklingen af nye produkter er for komplekst et foretagende til at nogen kan være fuldstændig sikker på noget som helst. 

Alle, der har arbejdet med digital produktudvikling i et stykke tid, har været med til at udvikle succesfulde produkter. Men sandheden er, at de fleste også har deltaget i at udvikle produkter, der helt eller delvist ramte forbi målet og ikke indfriede de forretningsmæssige målsætninger. For komplekse produkter er risikoen for at bygge et produkt som ingen har behov for en risiko der let overses. Uvisheden kræver, at processen for udviklingen af nye produkter tillader udforskning og verificering af antagelser gennem tests. Virksomheder der formår det, maksimerer deres chancer for at få success og opnår en vigtig konkurrencemæssig fordel. 

Det rette fokus

Det vigtigste element i udviklingen af succesfulde digitale produkter er den værdi produktet skaber for kunderne. Der er langt større chance for at opnå success, hvis produktudviklingen gennemføres ud fra et outside-in fokus. Et outside-in fokus baseres på, at værdiskabelse for kunden driver langsigtet vækst og omsætningen for forretningen. Der findes en lang række værktøjer og modeller, der understøtter et outside-in fokus såsom design thinking, design sprints og det er en af søjlerne i agil projektstyring. Alle er værktøjer, der kan bruges til at minimere risikoen for at udvikle produkter, som ikke løser dine kunders behov. 

I de tidlige stadier af produktets livscyklus er eksplorativt arbejde vigtigt for at definere hvilke behov som skal løses – og den rigtige måde at løse dem på. Hos Devoteam Creative Tech har vi defineret en engagement model, der er en struktureret tilgang til at arbejde med uvisheden i de tidligere stadier af et produkts livscyklus. Vi anvender vores engagement model for at sikre at:

  • Dine ressourcer investeres i produkter, der løser et rigtigt behov i markedet
  • I kan teste jeres antagelser for at minimere risiko, begrænse udviklingsomkostningerne og sikre, at der udvikles digitale løsninger, der realiserer jeres målsætninger

Nedenfor ses en simplificeret version af vores engagement model. Den viser nogle af de værktøjer vi anvender, når vi udvikler nye digitale produkter for vores kunder.

Her ses en simplificeret version af vores engagement model.

Test dine antagelser 

Koncepter skrevet bag på en serviette repræsentere en større uvished end koncepter, der har været bearbejdet gennem en struktureret proces. Selvom et grundigt forarbejde har været gennemført kan et nyt produkt kun endeligt valideres ved, at få det i hænderne på jeres kunder. Når et produkt introduceres på markedet vil det begynde at give svar på en række spørgsmål. Er værdiskabelsen for kunden stor nok til at de vil bryde barrieren og oprette en konto? Er behovet for dine kunder stærkt nok til at de vil købe produktet, når prøveperioden ender? Vil kunderne fortsætte med at bruge produktet, når den indledende romance er aftaget? Dette er nogle af de spørgsmål, der kun med sikkerhed kan besvares når produktet er lanceret.  

Tag dine beslutninger på baggrund af data

Den bedste måde at teste dine antagelser er gennem data opsamlet fra faktisk brug af dine produkter. Jo tidligere beslutninger kan baseres på et ordentligt datagrundlag, jo bedre forudsætninger har dine teams for at at drive udviklingen i den rigtige retning. Data spiller en central rolle som grundlag den overordnede produkt strategi, data giver klarhed over hvilke features der skal prioriteres og data giver designerne mulighed for at skabe den bedst mulige kundeoplevelse. I sidste ende er data et værdifuldt aktiv, der understøtter at ressourcer investeres dér, hvor de styrker din forretning mest. 

For at blive datadrevne er der en række forudsætninger, der skal være på plads. Der skal være en klar strategi og de mest væsentlige datapunkter skal defineres. Dertil skal der opsættes en infrastruktur og gode visualiseringsværktøjer, så din data bliver tilgængelig og brugbar. Vores anbefaling er at starte småt. Start med at identificere og opsamle de datapunkter, der er nødvendige for at teste de mest kritiske antagelser som dit produkt er bygget på. Når produktet beviser er lanceret kan kompleksiteten og antallet af datapunkter øges sammen med produktet. 

Accepter uvisheden – den er til stede uanset hvad

At ændre et mindset og den grundlæggende tilgang til produktudvikling påvirker måden en virksomhed er organiseret på, dens processer og dens kultur. Vi belyser de emner mere i de kommende afsnit i serien, men for at for at få vedvarende succes med udvikling i din digitale rejse, er det vigtigt at acceptere uvisheden, som en uundgåelig del af at arbejde med komplekse produkter. Vejen til at udvikle et succesfuldt produkt er ikke lineær. I de tidligere stadier af et produkts livscyklus kan det være en bedre forretning at arbejde ud fra tankegangen; Hvad er det mindste vi kan gøre for at lære mest? Alternativt risikerer man at investere i produkter, der er baseret på ukorrekte antagelser. 

Key takeaways:

  • Det vigtigste element i udviklingen af succesfulde digitale produkter er værdiskabelsen for jeres kunder
  • I udviklingen af nye digitale produkter er det vigtigt at anerkende at de langt hen ad vejen er baseret på antagelser
  • Jo tidligere data bruges som grundlag for beslutninger, jo bedre chancer har I for at maksimere effekten af jeres investering 

Dette er den anden artikel i en serie af fem, hvor vi deler nogle af vores erfaringer i at skabe succesfulde digitale produkter. Den første artikel var en introduktion til den stigende vigtighed af digitale produkter og kan findes her.

Vil du vide mere om os?