Skip to content

AI i Contract Management: En nødvendig revolution

Af Pernille Stege Geil, Partner, Head of Digital Transformation

AI repræsenterer et enormt potentiale for effektivisering og innovation i Contract Management. Denne første artikel af to kigger på kontraktindgåelse og de signifikante fordele, teknologien kan levere mht. effektivitet, risikostyring og nye indsigter.

Kunstig intelligens (AI) er ikke blot et højteknologisk buzzword. Teknologien er en potentiel gamechanger inden for forskellige erhvervsområder, og et af dem er Contract Management, dvs. indgåelse, forhandling og styring af kontrakter. I nærværende artikel ser vi på den stigende værdi af at anvende AI i Contract Management og fokuserer specifikt på mulighederne i forbindelse med indgåelse af kontrakter. I en opfølgende artikel ser vi nærmere på værdien, hvad angår styring af kontraktforhold.

Effektiv Contract Management har altid været centralt for virksomheders succes. Kontrakter danner grundlaget for forretningsaftaler, og korrekt håndtering er afgørende for at minimere risici, sikre juridisk overholdelse og opnå værdifulde forretningsresultater. Traditionelt har håndtering af kontrakter været en tidskrævende og fejlbehæftet proces, men AI-teknologier sætter nye standarder.  Ved at udnytte avancerede algoritmer og maskinlæringsteknikker er AI i stand til at forudsige risici, optimere processer og øge præcisionen på et hidtil uset niveau.

Automatiseret nøjagtighed og simulerede scenarier

Kontraktindgåelse er en afgørende fase for enhver forretningsaftale. Den indebærer en omfattende gennemgang af betingelser, juridiske dokumenter og forhandlinger mellem parterne.

En af de primære værdier ved at anvende AI ifm. indgåelse af kontrakter er muligheden for at automatisere og optimere processen. AI-systemer, der bygger på avancerede algoritmer og store datamængder, kan analysere og forstå kontraktdokumenter og ekstrahere relevante oplysninger såsom betingelser, forpligtelser og juridiske vilkår. Dvs. identifikation af vigtige elementer og potentielle risici i kontrakten, som nemt kunne være overset med det menneskelige øje. På den måde får organisationer en bedre forståelse af kontraktens indhold samt de juridiske implikationer som grundlag for et bedre forhandlingsresultat.

Men værdien af AI går ud over automatisering og nøjagtighed. AI-baserede systemer kan også hjælpe med at forudsige og vurdere kontraktens resultater og økonomiske konsekvenser. Ved at analysere historiske data og anvende avancerede algoritmer kan AI generere prognoser og simuleringer. Teknologien evaluerer potentielle scenarier samt mulige udfald og kan på den baggrund levere anbefalede ændringer. Det giver organisationer en værdifuld indsigt i de økonomiske konsekvenser og risici forbundet med en given kontrakt, hvilket hjælper dem med at træffe velinformerede beslutninger under forhandlingerne.

AI udmærker sig ikke altså blot ved at generere nye former for indsigter, men gør det også ekstremt hurtigt. Et AI- baseret system kan analysere et utrolig stort antal sider med komplekst juridisk indhold på få minutter.

Specifikke indsatsområder for AI til kontraktindgåelse

Dykker vi lidt længere ned i substansen af kontraktindgåelse, betragter vi – baseret på teknologiens nuværende stade – de følgende områder som mest oplagte til optimering med AI.

  • Automatiseret kontraktoprettelse: AI kan anvendes til at generere kontrakter ved hjælp af naturlig sprogbehandling (NLP) og maskinlæring. Ved at analysere eksisterende kontrakter og relevante dokumenter kan AI skabe skabeloner eller udkast til kontrakter. Det sparer tid og reducerer behovet for manuel oprettelse fra bunden.
  • Automatiseret kontraktovervågning: AI kan overvåge kontraktens vigtige oplysninger og deadlines i realtid. Ved at analysere kontraktdata og identificere vigtige begivenheder kan AI sende automatiske påmindelser om fornyelse, frister for ydelse af tjenesteydelser eller betaling, og andre vigtige handlinger. Det sikrer, at organisationen er opmærksom på og opfylder sine kontraktmæssige forpligtelser.
  • Automatiseret kontraktfornyelse og -ændringer: AI kan forenkle processen med kontraktfornyelse og ændringer. Ved at analysere kontraktvilkår, forhandlede betingelser og tidligere ændringer kan AI generere forslag til ændringer eller nye vilkår og automatisere godkendelsesprocessen. Det fremskynder processen og frigør tid, som tidligere blev brugt på manuel gennemgang og forhandling af kontrakter.
  • Kontraktintelligens og datadrevne indsigter: Ved hjælp af AI kan kontraktdata analyseres på tværs af forskellige kontrakter og kortlægge trends. Det kan hjælpe organisationen med at identificere mønstre, risici eller muligheder, der kan optimere fremtidige kontraktforhandlinger samt forbedre kontraktpolitikker og -procedurer.
  • Forhandlingsevne: AI-systemer kan analysere tidligere forhandlinger, identificere mønstre og fremhæve de mest effektive tilgange og strategier. Det kan hjælpe virksomheder med at udvikle bedre forhandlingsstrategier og styrke deres position under forhandlinger. Ved at have adgang til AI-baserede anbefalinger er virksomheder således bedre rustet til at opnå mere gunstige vilkår og dermed bedre resultater i kontraktforhandlingerne.

En kraftfuld ressource i kombination med menneskelig ekspertise

AI er således en revolutionær teknologi, der er nødvendig for at løfte Contract Management til et nyt niveau. Samtidig er det imidlertid afgørende, at processen fortsat involverer menneskelig ekspertise. De mange juridiske og forretningsmæssige aspekter kræver menneskelig forståelse, vurdering og strategisk beslutningstagning. Kontraktindgåelse fungerer ikke uden eksperter til at tolke komplekse juridiske betingelser, analysere kontekst samt forhandle med dygtighed og indsigt.

Den optimale tilgang til kontraktindgåelse er derfor at kombinere menneskelig ekspertise med AI, hvor teknologien fungerer som et støtteværktøj til at fremskynde processen, identificere risici og generere indsigter, der kan informere de involverede eksperter. Dermed vil virksomheder opnå en mere effektiv og informeret kontraktindgåelsesproces med reducerede omkostninger, lavere risiko for fejl, forbedret forhandlingsposition og øget nøjagtighed i kontraktindholdet.

AI er ikke blot en trend, men en kraftfuld ressource, der er kommet for at blive, og udviklingen foregår med en sådan fart, at der måske snart vil melde sig nye muligheder. Det er under alle omstændigheder et revolutionerende værktøj, der kan forbedre Contract Management-praksis og dermed give virksomheder et konkurrencemæssigt forspring.

Se også vores webinar

Kontrakter handler ikke kun om økonomisk gevinstrealisering, for der findes flere værdier at hente med nogle simple Contract Management-værktøjer. Se med i dette webinar on-demand, Kickstart din kontrakt med Contract Management, hvor vi giver dig en indflyvning til god Contract Management og byder på gode råd og inspiration.

Vi står klar til at hjælpe dig videre

Læs mere om AI og Contract Management i næste artikel om styring af kontraktforhold. Hvis du i øvrigt har spørgsmål om at få løftet Contract Management med AI, er du velkommen til at kontakte Pernille Stege Geil, Partner, Head of Digital Transformation på pernille.geil@devoteam.com eller via knappen her.