DevoTalk: Kickstart din kontrakt og skab værdi med Contract Management

Kontrakter handler ikke kun om økonomisk gevinstrealisering, for der findes flere værdier at hente med nogle simple Contract Management-værktøjer.

Vi giver dig en indflyvning til god Contract Management og byder selvfølgelig på gode råd og inspiration.

Det får du ud af at deltage:

  • En introduktion til Contract Management
  • Gode råd til den bedste start med dine kontrakter
  • Indsigt i hvordan du skaber værdi med Contract Management (fokus på metoder og formål som “Input-GAP-Output” og Return of Investment)

Denne DevoTalk er relevant for dig, der er interesseret i kontrakthåndtering, er ansvarlig for styring af en eller flere kontrakter, er eller arbejder sammen med en Contract Manager eller skal til at arbejde med Contract Management.