DevoTalk: Sikkerhed og sikring af samfundsvigtige funktioner

Den nuværende sikkerhedssituation og trussel mod samfundsvigtige IT-systemer giver anledning til bekymring og kræver en hurtig og effektiv indsats. Men hvordan kommer vi længst med de ressourcer, vi har til rådighed?

I denne DevoTalk vil Jørgen Papadopoulos, ekspert i cybersikkerhed, gøre dig klogere på sikkerhed og sikring af samfundsvigtige funktioner.

I løbet af en serie af tre DevoTalks deler vi konkrete forslag til, hvordan du som virksomhed bedst muligt kan sikre driften mod uforudsete trusler. Baseret på vores erfaringer vil vi dele de tilgange, som har haft den største effekt. Så bliv inspireret til nye tilgange, eller bliv bekræftet i de tiltag, I allerede er i gang med.

Denne DevoTalk er den første i serien, hvor vores Cyber Trust-eksperter har fokus på sikkerhed og sikring af samfundsvigtige IT-systemer.