DevoTalk: Risikostyring uden sandsynlighed

Alle virksomheder arbejder med risikostyring mere eller mindre formelt og systematisk. Men de anerkendte metoder har ikke ændret sig meget gennem de seneste 10 år på trods af, at vores viden om vurdering af risici er blevet meget mere nuanceret.

Se med og bliv inspireret eller provokeret, når vi udfordrer den klassiske tilgang til risikostyring, hvor man vurderer risici baseret på en konsekvens, der ganges med en sandsynlighed. Omfattende forskning har vist, at vores evner til at forudsige fremtiden er meget ringe, og at vores bias præger vores svar i alt for høj grad. Derfor lægger vi op til en metode, som baserer sig på data og viden i nutiden og sætter fokus på handlinger fremfor analyse.

Denne DevoTalk henvender sig til alle, der arbejder med eller forholder sig til risici – uanset stilling.