Skip to content

Transformation

Styr dine transformationsprojekter sikkert frem til realisering og gevinst! Enhver virksomhed er i dag drevet af digital teknologi. Ens konkurrenceevne og effektivitet afgøres af, hvor god man som organisation er til succesfuldt at innovere og transformere sin forretning ved hjælp af teknologi. Men det er ikke let at transformere en organisation med teknologi.

En succesfuld transformationsproces er kendetegnet ved et optimalt samspil mellem en række afgørende fokusområder:

  • Ledelsesfokus og klare målsætninger
  • Det rigtige valg og den rigtige brug af teknologien
  • Professionel styring af transformationsprocessen
  • Forandring af organisation, processer, kompetencer, mv. for at udnytte den nye teknologi optimalt
  • Konsekvent opfølgning på at de forventede gevinster ved transformationen indhentes

Devoteam Transformation Model (DTM) er et velafprøvet rammeværk til gennemførsel af transformationer – og tager netop højde for alle de kritiske aspekter gennem transformationen:

DTM har succesfuldt været brugt på mange forskellige typer af transformationer:

  • Forretningsdigitalisering med IoT, RPA, data, kunstig intelligens, Industry 4.0 som teknologidrivere
  • Implementering af forretningssystemer (ERP, ESDH, CRM, HR, BI, mv.)
  • Frasalg, opkøb og omstrukturering af virksomheder med tilhørende teknologiudfordringer
  • It-transformationer, som f.eks. ved overgang til agil udvikling, DevOps, cloud, SIAM, outsourcing, mv.

DTM er bygget op omkring en lang række ydelser, der enten kan leveres samlet i form af et fuldt Devoteam-styret transformationsprojekt – eller som delydelser ind i de forskellige faser af en kundestyret transformation.

Vores ydelser

Beslutning af transformationen

Beslutning af transformationen er ydelser for at komme fra en forretningsidé/-behov til en ledelsesmæssig beslutning om at gennemføre transformationen – baseret på et vel underbygget beslutningsgrundlag med dertilhørende business case.

Udbud og anskaffelse

Udbud og anskaffelse sikrer valg af den bedst egnede teknologi fra den bedste leverandør til den rigtige pris. Den gode proces for udbuds og anskaffelse sikrer bedst mulige grundlag for Contract Management, dvs. organisationens evne til at skabe værdi af kontrakten.

Løsningsrealisering

Løsningsrealisering er ydelser der sikrer indhold og kvalitet i teknologileverancen fra den/de valgte leverandør(er) – både når der realiseres i en vandfaldsmodel og agilt.

Gevinstrealisering

Gevinstrealisering er et svært og ofte forsømt område for mange transformationer. Her sikres indhentning af de gevinster, der er udpeget i transformationens business case.

Forandringsledelse

PMO og transformationsstyring er kontrolrummet i ethvert større transformationsprojekt. Devoteam kan organisere og bemande et PMO – samt levere de nødvendige styringsværktøjer.

Program- og projektledelse

Program- og projektledelse er altafgørende i enhver transformation. At styre et transformationsprojekt sikkert igennem til de forventede gevinster og på forventet tid/-omkostning kræver erfaring og professionalisme.

Lad os tage udgangspunkt i jeres behov. Enhver succesfuld rejse starter med en plan.
Lad os tage en snak om din i dag.