Skip to content

Ny Serviceplatform i Københavns Kommune

Koncernservice i Københavns Kommune har udviklet en ny serviceplatform for at gøre det nemmere at varetage de administrative opgaver decentralt og for at øge optimering samt automatisere processerne internt i Koncernservice. Formålet er at understøtte yderligere effektiviseringer på det administrative område, og målet er en fuldautomatisk opgavevaretagelse, hvor det er muligt.

Hør om det store, og succesfulde projekt her.

Download casen

Du kan læse meget mere lige her

Download