Skip to content

Devoteams SKI-aftaler

Devoteam er leverandør af en række SKI rammeaftaler til det offentlige. Du kan finde dem alle her på siden. SKI 02.15, SKI 02.17, SKI 02.19, SKI 02.22 og SKI 17.11.

Som offentlig organisation er indkøb gennem SKI aftaler din garanti for en høj leverancestandard på jeres IT-løsninger. Hos Devoteam er vi godkendte leverandører på fem aftaler:

SKI 02.15 It-rådgivning

På SKI 02.15 kan du købe it-rådgivningsydelser på timebases. Derudover har du også mulighed for at bruge aftalen til at købe udførende konsulentydelser, som ligger i direkte forlængelse af den købte rådgivningsopgave.

SKI 02.17 It-konsulenter

På SKI 02.17 kan du købe udførende konsulenter på timebasis til løsning af konkrete it-opgaver fx i forbindelse med drift og infrastruktur eller nye systemer og løsninger. Du har også mulighed for at bruge aftalen til udførelse af rådgivningsopgaver, som har direkte tilknytning til de udførende konsulentydelser.

SKI 02.19 SaaS-Cloud

SaaS-cloud  på SKI 02.19 giver det offentlige mulighed for at købe Software-as-a-Service løsninger fra direkte fra Devoteam. I vores portefølje finder du den agentløse serverscanner, OpsAI, som kan hjælpe med at kortlægge jeres servermiljø og overskueliggøre blandt andet patching-status, costs og applikationsafhængigheder.

SKI 02.22 It-driftskapacitet

SKI 02.22 gør det muligt for dig at få driftet alt fra en enkelt server, din backup og indkøb af Cloud kapacitet, til at du kan foretage outsourcing af hele din organisations it-drift inklusiv dit slutbruger-udstyr som PC og tablet m.m. Aftalen rummer også mulighed for, at du kan indkøbe Co-location/Housing, hvis du selv vil varetage driften, men ikke har de fysiske rammer til formålet. Eller har brug for faciliteter, som lever op til den højeste sikkerhed.

SKI 17.11 Managementsupport

På SKI 17.11 kan du købe managementsupport. Du anvender aftalen, når du ønsker at foretage et løsningskøb, hvor det er leverandøren, der leder og gennemfører sit eget løsningsforslag. Dermed er det også leverandøren, der er ansvarlig for projektet.