Skip to content

Pressemeddelse: Sidste punktum sat i vigtigt statsligt it-projekt

It-projektet, som af ekspert kaldes for ”ét af de mest komplicerede it-projekter i nyere tid”, har netop fundet sin afslutning.

Statens Serum Institut (SSI) har med hjælp fra bl.a. Sundhedsdatastyrelsen og Devoteam netop afsluttet udskillelsen af virksomheden Diagnostica og Vaccinefabrikken som selvstændige virksomheder. Staten har solgt de to virksomheder til henholdsvis Adelis Equity Partners, der er en svensk kapitalfond, og AJ Biologics, en malaysisk farmavirksomhed. Første oktober blev data og ca. 100 ansatte overdraget til den selvstændige virksomhed Diagnostica. I dag overdrages data samt ca. 500 ansatte over i det nye it-miljø, som er bygget til Vaccinefabrikken. Det markerer afslutningen på et gigantisk og særdeles kompliceret it-projekt.

At udskille så tæt integrerede virksomheder fra SSI efter mange, mange års samliv har været som at skille lunkent vand ad i koldt og varmt, siger vicedirektør og programejer, Flemming Christiansen fra Sundhedsdatastyrelsen, der har koncern-it funktionen for SSI.

Managing Partner i Devoteam, Søren Nielsen, er enig og siger om projektet, at det ”er et af de mest komplicerede it-projekter i nyere tid”.

Salget af de to virksomheder blev besluttet i 2014, da man ikke længere ønskede en statsejet vaccineproduktion, men snarere ville købe vacciner og diagnoseværktøjer i almindelige udbudsrunder, ligesom de fleste andre lande også gør det.

Da it-projektet begyndte i marts 2015 var de kommende ejerforhold stadig uklare, og der var derfor kun én vej at gå: At udskille de to virksomheders enorme datastrømme og -mængder fra SSI, opbygge to selvstændige virksomheder og bygge væg-til-væg it, som det allerede så ud hos SSI.

”På papiret lyder dét at bygge en tro kopi af de gamle it-systemer som en ganske nem opgave, men i virkeligheden var det ekstremt kompliceret,” fortæller projektchef Lars Anker fra Devoteam. Devoteam har stået for programledelsen og altså styret it-projektet hele vejen; fra de store datastrømsanalyser til kravspecifikationer, hele EU-udbudsprocessen og frem til implementeringen.

For eksempel så har det ikke været nok at kortlægge datas vej igennem systemerne, men vi har også skullet tage hensyn til data, der var fortrolige og/eller personhenførbare, og som under ingen omstændigheder måtte forlade Statens Serum Institut og følge med over i de nye virksomheder. Samtidigt skulle det også sikres, at de nye købere ville få adgang til alt, de havde købt, uden at de fik adgang til den andens data. Dertil er der kravene til total sporbarhed, som en farmaceutisk virksomhed også er underlagt.

Den enorme opgave med at splitte it-systemerne op har taget 22 måneder, bl.a. fordi alle it-anskaffelser skulle igennem en EU-udbudsproces. Devoteam har været programleder på det omfattende projekt, der har involveret mere end 45 konsulenter fra Devoteam alene, idet opbygning af væg-til-væg it har krævet kompetencer på en lang række områder. Disse konsulenter har varetaget projektledelse og en række specialistopgaver omkring de forskellige systemer.

”Qua Devoteams størrelse og bredden i vores konsulenters kompetencer har vi kunnet stille med specialister inden for alle relevante it-områder. Desuden har vi kunnet opretholde momentum ved at stille med substitutter i fraværsperioder. Begge dele har været vigtige for at nå i mål med det hele til tiden”, fortæller Lars Anker afslutningsvist.

Fakta

  • Diagnostica blev solgt til Adelis Equity Partner for 250 mio. kroner i 2016.
  • Vaccinefabrikken blev solgt til AJ Biologics for 15 mio. kroner i 2016.
  • De i alt 600 medarbejdere forbliver i de respektive virksomheder.
  • Devoteam har haft programlederrollen og har stået bag den omfattende dataseparation og opbygning af væg-til-væg it-systemer i de udskilte virksomheder. De har haft over 45 konsulenter involveret hen over perioden.
  • NNIT og IBM vandt EU-udbuddene til hhv. Diagnostica og vaccineproduktionen og har stået bag it-opbygningen i hver sin virksomhed.

For mere information kontakt venligst:

Søren Nielsen, Managing Partner, Devoteam Danmark

soren.nielsen@devoteam.com, 40 63 07 26

Flemming Christiansen, Vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen og programejer

flc@sundhedsdata.dk, 72 21 68 32

 

Om Devoteam

Devoteam bistår offentlige og private virksomheder med deres digitaliseringsdagsorden. I Danmark er de 100 konsulenter med base i hhv. København og Aarhus, der er specialiseret i informationsteknologier og gennemførelse af digitaliseringsprojekter. Devoteam hjælper sine kunder med procesoptimering af deres forretning og etablering af nye digitale services. Desuden hjælper de it-afdelingerne med effektivisering og omstillingen til den nye virkelighed.

Devoteam Danmark er en del af Devoteam Group, der er repræsenteret i godt 20 lande med i alt godt 4.000 konsulenter. Devoteam er børsnoteret i Paris. Du kan læse mere om Devoteam på http://www.devoteam.dk/.