Skip to content

Offentliggørelse af de nominerede til ESDH-prisen 2017

Det er en stor glæde at kunne offentliggøre de nominerede til ESDH-prisen 2017. Vinderen af prisen findes i august og overrækkes på ESDH/ECM-konferencen 2017, d. 7. september på Admiral Hotel.

Har du ikke tilmeldt dig konferencen, kan du gøre det her.

De nominerede er:

Ankestyrelsen fordi…

Ankestyrelsen nomineres på baggrund af deres ambitiøse tilgang til skabelse af grundlaget for anskaffelse af et nyt ESDH som styrelsens primære fagsystem. Ankestyrelsen formåede i deres foranalyse til deres anskaffelsesprojekt at kombinere konkrete Use cases med udvalgte digitaliseringsprojekter samlet i en business case, der satte rammerne for den efterfølgende anskaffelse af ESDH-systemet, der er under implementering.

Frederikshavn Kommune fordi…..

Frederikshavn Kommune nomineres på baggrund af implementering af kommunens nye samarbejdsplatform, hvor det netop er samarbejdet på tværs i kommunen kombineret med ESDH-funktionalitet, der har været i højsæde.  Løsningens APPS anvendes som fagmoduler, og der er mulighed for at arbejde på tværs af fagområder.  Kollaborationsværktøjer anvendes som en naturlig del af det daglige samarbejde blandt kommunens medarbejdere.

Esbjerg Kommune fordi….

Esbjerg Kommune nomineres, fordi kommunen foretaget en massiv implementering af deres ESDH-system. Systemet er implementeret bredt ud i hele kommunen. Kommunen arbejder desuden målrettet med datakvaliteten i løsningen ved, via et kvalitetssikringsmodul, hele tiden at monitorere om kvaliteten af registreringerne i ESDH-systemet.

Forsvaret fordi…

Forsvarets store udrulning af en opgraderet koncernfælles ESDH løsning til 10.000 brugere, er ikke til at komme udenom, og de nomineres derfor. Større projekt er ikke gennemført tidligere i hele Norden.  Det hele startede for et par år tilbage, da Forsvaret skulle i udbud med deres drifts- og vedligeholdelsesaftale på deres sagsbehandlingssystem. Det mundede ud i et transitions- og implementeringsprojekt, idet man valgte et skift til ny driftsleverandør kombineret med opgradering af systemet. Et komplekst projekt blev født!