Skip to content

Offentliggørelse af analyse af juridiske barrierer for brug af sundhedsdata

Devoteam har haft fornøjelsen af at være med til at udarbejde en analyse af juridiske barrierer for brug af sundhedsdata. Analysen er udarbejdet for Danske Regioner i et stærkt samarbejde med Bech-Bruun, og netop blevet offentliggjort.

De mange data i den danske sundhedssektor kombineret med den teknologiske udvikling giver nye muligheder for at bringe data i spil med sigte på bedre sundhed med patienten i centrum. Udfordringerne bliver synlige, når man går i gang med at udvikle konkrete forslag. I denne analyse så Devoteam derfor nærmere på nogle konkrete områder, hvor der er store muligheder for anvende sundhedsdata bedre, men hvor der er juridiske barrierer for at kunne realisere disse potentialer.

Analysen er fra Devoteams side udarbejdet af Jane Eis Larsen, Lise Frandsen og Claus Isachsen.

Læs mere om de konkrete muligheder formuleret som use cases og udfordringer herunder.