Skip to content

Kronik: Danske virksomheder kan blive (meget) bedre til bæredygtighed og bundlinje

Kronik først bragt i Børsen d. 3. november 2020. Forfatter: Hans Lindeman, Senior Advisor, Devoteam

Bæredygtighed er et strategisk anliggende, men mange danske virksomheder betragter stadig området som et add-on. Vejen frem er integration, måling og teknologi. Til gavn for bundlinjen og kloden.

Det kan betale sig for virksomheder at engagere sig i bæredygtighed, ikke kun mht. image, men også på bundlinjen. Det viser undersøgelser og studier. Fx kunne verdens største kapitalforvalter, BlackRock, tidligere på året fortælle, at høje ESG (Environment, Social, Governance) resultater har en materiel effekt, når man skiller fårene fra bukkene hos de ledende og i den her sammenhæng tabende virksomheder, på tværs af sektorer og fonde. Eller tag en undersøgelse fra Boston Consulting Group, der viser, at med et større fokus på bæredygtighed og SDG (Sustainable Development Goals, FN’s 17 verdensmål) følger også en højere markedsværdi.

Danske virksomheder går efter image

Men i Danmark betragter mange virksomheder stadig indsatsen som et add-on, hvis primære formål er imagepleje. Det viser Devoteams nye rapport om bæredygtighed i danske virksomheder. Over 40% af respondenterne rapporterer, at de ikke regner med en positiv bundlinjeeffekt eller overhovedet måler effekten på arbejdet med verdensmålene. Kun 16% af respondenterne forventer en gevinst, som er lig med eller større end omkostningerne ved initiativet. Aktiviteterne bærer præg af at være overfladiske, ikke-strategiske og ad hoc.

Når vi spurgte ind til, hvorfor indsatsen ikke var mere moden og professionel, lød svaret ofte, at arbejdet med bæredygtighed manglede ressourcer og kompetencer. Området bliver altså underprioriteret eller endda overset af ledelsen. Dermed går danske virksomheder glip af et forretningspotentiale inden for et område, der vil optage verden i mange år fremover.

Mere måling og teknologi

Hvad skal disse virksomheder gøre for at få mere ud af indsatsen? Først og fremmest skal bæredygtighed være en del af forretningen. Virksomheder skal inkludere indsatsen i den operationelle dagligdag samt planlægge og rapportere det på samme måde som med andre strategiske tiltag.

Derudover skal man måle på indsatsen. Al erfaring viser, at man ikke opnår fuld effekt af det, som ikke regelmæssigt bliver målt og fulgt op på. Devoteams undersøgelse fortæller imidlertid, at

  • kun 1 ud af 10 virksomheder følger op på bæredygtighedsaktiviteter hver måned eller oftere
  • kun 20% af virksomhederne inkluderer SDG-KPI’er i deres ledelsesrapporter, og
  • 16% af de adspurgte virksomheder måler slet ikke deres bæredygtighedsarbejde.

Måling bliver altså underprioriteret, selv om der inden for bæredygtighed findes en række områder, som er relativt nemme at måle, fx energiforbrug, affald eller forbrug af råvarer. Der skal altså flere og bedre målinger til, hvor teknologi og dataanalyse sikrer hastighed og kvalitet i rapporteringen. Teknologi er i det hele taget vigtig for virksomhedens arbejde med bæredygtighed, hvilket 90% af de adspurgte i rapporten er enige i. Svarene indikerer dog også, at virksomhederne er relativt umodne, hvad angår teknologi inden for bæredygtighed, og de er usikre på, hvilken specifik teknologi de skal bruge.

Uanset teknologi, er der stor sandsynlighed for, at data er involveret. For eksempel, til at måle og analysere virksomhedens performance og som beslutningsgrundlag. En af de mest udbredte metoder er at bruge IoT (Internet of Things), data og analyser. Det kan fx foregå ved, at man placerer sensorer på anlæg og maskiner for derved at få data om energiforbrug, effektivitet, spild og lignende. Ved at analysere disse data får man ikke blot indsigt i arbejdet med bæredygtighed, men også virksomhedens produktivitet eller ”asset performance”.

Rapporten indikerer også, at mange virksomheder er ved at blive klar over vigtigheden af arbejdet med SDG, og over 90% svarer, at bæredygtighed vil blive en mere kritisk faktor i fremtiden. Men det er svært bare at skrue op for bæredygtigheden, da virksomhederne som regel mangler erfaring, kompetencer, data og den rette governance.

Derfor står et betragteligt antal danske virksomheder således i dag med et uforløst potentiale, når det gælder bæredygtighed, fordi de betragter bæredygtighed som et nødvendigt add-on snarere end et strategisk og operationelt fundament for værdiskabelse. Det er ærgerligt ikke kun for virksomhederne, men også for kloden. Hvis ikke flere virksomheder kan realisere målbare gevinster af arbejdet, er jeg bange for, at indsatsen bliver ofret på alteret af andre, operative og kommercielle aktiviteter, som har en mere målbar, kortsigtet gevinst. Og det har de næste generationer, og den verden de overtager, slet ikke råd til.

Webinar: Præsentation af findings

D. 3. november præsenterede Hans Lindeman, Senior Advisor, de væsentligste findings i rapporten. Webinaret blev afholdt på engelsk og kan ses via linket her.

Vil du vide mere, er du velkommen til at række ud til Hans.