Skip to content

Konsulent og Kaptajn – viser flaget på NATO hovedkvarter

Ved siden af sit daglige virke som Expert Director, i Devoteams Risk & Security-område, er Frederik Helweg-Larsen en aktiv Kaptajn i Samtænkningssektion på Kastellet. Her har han ansvaret for at udvikle og drive et nationalt cybernetværk.

Cybernetværket består af sikkerhedsledere fra samfundskritiske virksomheder og styrker vores nationale cyberforsvar, gennem videndeling og samarbejde. Civile, militære, offentlige og private virksomheder arbejder på tværs af siloer om ét fælles mål: At styrke Danmarks forsvar mod cyberangreb og øge vores fælles robusthed som samfund.

Arbejdet har netop bragt Frederik til NATOs hovedkvarter i Norfolk, Virginia, hvor han fremlagde Danmarks indsatser og erfaringer, for de militære ledere af alle NATO landenes reservestyrker (NRFC). Frederik rejste som Cyber Subject Matter Expert, sammen med den danske delegation, ledet af Brigadegeneral-R Christian Herskind Jørgensen.

Frederik Helweg-Larsen uden for NATO ACT hovedkvarteret i Norfolk, Virginia, USA.

 

Den danske delegation: fra venstre, Oberstløjtnant Kim Pedersen, Brigadegeneral Christian Herskind og Kaptajn Frederik Helweg-Larsen


Frederik fortæller:
Den danske model udmærker sig ved, at være innovativ og omkostningseffektiv, hvilket blev fundet meget interessant hos mange af vores allierede i NATO. Dermed har Frederik været med til at sætte et tydeligt dansk aftryk på den retning, der nu er besluttet, for anvendelse af reservens civile cyberkompetencer.

Det har været utroligt spændende og givende, at kunne anvende mine erhvervsmæssige kompetencer i rammen af nationalt forsvar, og det giver et helt andet perspektiv på mit daglige arbejde. At jeg også har haft mulighed for at bidrage international i NATO, det er stort.

Brigadegeneral Christian Herskind er glad for samarbejdet: “Det har været meget værdifuldt, at kunne trække på en så særdeles kompetent ressource som Frederik i denne situation. Det giver os mulighed for, at vi markerer os fagligt i NATO, som et lille land med meget at byde på.”

Devoteam bakker op om medarbejdernes militære engagement, som medlem af Interforce. Managing Partner, Søren Nielsen udtaler: ”Det er win-win, når vi har medarbejdere som Frederik, der kan forene det daglige arbejde, med en militær opgave som denne. Det gavner os som virksomhed, det bidrager til vores kompetencer og det styrker vores samfund.