Skip to content

KL, Digitaliseringsstyrelsen og Finansministeriet har valgt Devoteam

KL, Digitaliseringsstyrelsen og Finansministeriet har valgt Devoteam til at analysere potentialet for at automatisere udvalgte manuelle processer i kommuner ved brug af Robotic Process Automation (RPA).

Analysen bygger videre på det fælleskommunale projekt, som KL drev i 2017, ved at komme et spadestik dybere og kortlægge relevante processer for automatisering – i første omgang inden for økonomi, HR og personaleadministration, og potentialerne herfor.

Det er vigtigt, at analysen giver et både ambitiøst og realistisk billede af potentialet – og det er jeg sikker på, at vi opnår. Analysen bliver derfor et vigtigt skridt hen mod, at kommunerne er helt i front mht. automatisering af manuelle processer. Min forhåbning er også, at analysen kan give inspiration til automatisering i andre offentlige myndigheder, udtaler Per Gulløv Lundh Eeg, Senior Partner hos Devoteam.

Analysen gennemføres efter det såkaldte “Digital First” – princip, dvs. med et fokus på, om optimering bedst muligt sker ved bedre brug af fagsystemerne eller ved brug af RPA.

Målet er at eftervise det samlede potentiale for RPA og at kortlægge processerne så detaljeret, at kommunerne i forlængelse af projektet kan implementere optimeringsforslagene via f.eks. RPA på de udvalgte processer.

Analysen munder således også ud i en drejebog, for at implementere de processer der findes egnet til RPA. Desuden kortlægger analysen, hvilke udfordringer der bedst muligt adresseres på et fælleskommunalt/nationalt niveau.