Skip to content

Ingen digital transformation uden transformation af it-infrastruktur

Debatindlæg bragt i Digitech d. 11/11 skrevet af Michael Eriksen, Partner og Jacob Riedel, Project Director, Devoteam

It-infrastruktur oplever i disse år de nok største forandringer i områdets historie. Virksomheder står over for helt nye muligheder, men også faldgruber. Det gælder om at være skarp på de reelle gevinster, og hvad it-infrastruktur betyder for konkurrenceevnen i en digital økonomi.

Baseret på vores erfaring ser vi to grundlæggende – og udfordrende – trends udfolde sig i denne tid:

1. Skiftet til cloud: De fleste ender med en hybrid.
2. Strategisk betydning: Fra defensiv til offensiv.

Cloud er komplekst

Cloud er ikke til at komme udenom disse dage. Den teknologiske udvikling trækker i retning af skyen, og de nedadgående priser gør det stadig mere attraktivt at erstatte sin klassiske it-infrastruktur med cloud-services.

Der er ingen tvivl om, at fremtiden peger på mere cloud, fordi
– princippet giver økonomisk mening,
– den fortsatte modning af cloud-ydelser vil dække et stadigt større område,
– mulighederne for at individualisere cloud-services stiger.

Det er imidlertid ikke nogen nem øvelse at skifte it-infrastruktur til cloud, og vi oplever ofte, at ambitiøse udmeldinger som ”cloud first” ikke holder i virkeligheden. De fleste virksomheder vil i princippet kunne flytte deres it-infrastruktur 1:1 til IaaS hos en cloud-leverandør, men det resulterer sjældent i omkostningsbesparelser på it-driftsbudgettet, snarere tværtimod. For at opnå reelle gevinster med cloud, økonomisk såvel som kvalitetsmæssigt, er det nødvendigt at bevæge sig højere op i stakken og transformere mest muligt til PaaS- og SaaS-løsninger – og samtidig undgå et vendor lock-in.

Når en kunde beder om bistand til en ny strategi for sin it-infrastruktur, kigger vi system-porteføljen igennem og vurderer, hvad der kan erstattes med standardiserede cloud-services. Den bedste løsning viser sig oftest at være hybrid it, hvor virksomhedens it-miljø består af både egne datacentre on-premise og cloud-miljøer.

Dermed er skiftet til cloud dog langt fra i hus. Den næste udfordring er integrationer. Bruger virksomheden f.eks. forskellige SaaS-løsninger, skal de kunne arbejde sammen, så data flyder på tværs. Transformation til cloud kræver også nye kompetencer i it-afdelingen. Nu skal medarbejderne have forstand på cloud-arkitektur, microservices og lignende. Samtidig vil der være en bevægelse fra klassisk it-drift til DevOps og NoOps, hvilket øger for behovet arkitekt- og udviklerprofiler.

Skal konkurrere på it-infrastruktur

Traditionelt har virksomheder primært betragtet it-infrastruktur, der bærer virksomhedens grundlæggende forretningssystemer, som en defensiv faktor med fokus på driftseffektivitet og omkostningsreduktioner.

Sådan bliver det dog ikke med at være. Virksomheder vil i stigende grad skulle forholde sig til it-infrastruktur som ikke blot forretningskritisk, men et nødvendigt offensivt redskab til at opretholde eller forbedre konkurrenceevnen. I den digitale økonomi skal virksomhedens it være agilt og skalerbart, samtidig med at data skal kunne flyde på tværs for at følge kunderne. Er man tynget af legacy og datasiloer, er det svært at være konkurrencedygtig, især i konkurrence med startups, der fra begyndelsen har kørt i skyen.

I vores erfaring er det bedst at bygge digitale løsninger rettet mod virksomheders kunder som ”cloud native.” På den måde udnytter man mulighederne for hurtig udviklingstakt (f.eks. DevOps) og skalerbarhed, hvilket kan foregå uafhængigt af virksomhedens indadrettede forretningssystemer.

Kravene til systemmæssig sammenhæng med de kundevendte digitale løsninger vil fortsat stige, hvilket på sigt vil kræve, at også virksomhedens grundlæggende forretningssystemer skal overgå til cloud-platforme. Lige nu ser vi mange virksomheder overveje containers og container management, der bl.a. understøtter større agilitet og reducerer omkostninger til vedligehold af it-infrastrukturen.

It-infrastruktur går derfor en foranderlig tid i møde, og det er afgørende for virksomhedens digitale transformation og dermed konkurrenceevne, at man forstår og favner udviklingen.

Vi vil også selv gerne blive klogere på den igangværende udvikling, og derfor foretager Devoteam i øjeblikket en større undersøgelse, hvor vi spørger et firecifret antal danske virksomheder, private som offentlige, om deres situation og planer inden for it-infrastruktur.

Vil du vide mere? 

Så er du velkommen til at kontakte Jacob og/eller Michael. Vi stiller gerne op til faglige oplæg og individuelle møder om emnet.