Skip to content

Devoteam udgiver bæredygtighedsrapport for 2022 med ambitiøse tiltag for at accelerere sin bæredygtige omstilling

Devoteam har netop udgivet sin bæredygtighedsrapport for 2022, der særligt fremhæver vores engagement i ansvarlig teknologi for en bedre fremtid. Med visionen Tech for People deler vi vores ambitioner for at skabe en bæredygtig fremtid ved at fremme etisk, miljømæssig og social ansvarlighed i vores forretningsdrift til glæde for kunder, partnere, medarbejdere og verden omkring os.

Det er vigtigt for os, at vi fortsat er det rigtige valg for vores kunder, som i stigende grad forpligter sig til digital bæredygtighed, også når det gælder digitale løsninger. Effekten af de rigtige bæredygtige valg skal kunne måles og prioriteres finansielt. Det ser vi som en vigtig del af vores rolle som trusted advisor på tværs af platforme, datastrategier og implementeringsprojekter.

Rapporten er centreret om Devoteams CSR-strategi, kaldet VEEP, og omfatter fire hoveddimensioner: Value (værdi), Environment (miljø), Ethics (etik) og People (mennesker). I den fremgår resultater og indsatser fra hele Devoteam, herunder implementering af Sustainable IT by Design i alle vores ydelser som led i at omstille vores egen forretning til målbar bæredygtighedseffekt ude hos vores kunder.

Derudover stiller vi også vores digitale kompetencer til rådighed for NGO’er gennem træning og støtte til innovationsarbejde. I 2022 ydede vi blandt andet over 1300 dages pro bono-arbejde, og Devoteam Foundation donerede 300.000 euro til bæredygtighedsprojekter inden for tech og bæredygtigt udviklingsarbejde.

Et overblik over 2022

Vi har ambitiøse planer for 2023, herunder videreudvikling af bæredygtig i vores leverancer ‘Sustainability by Design implementering’ og reduktion af udledninger i vores drift i overensstemmelse med anbefalingerne fra Science-Based Target Initiative (SBTi).

Det er helt centralt for vores specialiserede leverancer og de mere generelle IT projekter, vi leverer, at vi stiller skarpt på nyeste viden om bæredygtighedseffekt, samt holder os orienteret om udviklingen inden for digital bæredygtighed. Det er en naturlig del af vores hverdag at søge ny viden sammen med kollegaer og kunder inden for vores specialiseringer, og derfor bliver vi alle i Devoteam løbende sporet ind på fokus på at implementere bæredygtighed i alle vores leverancer. Vi oplever dog desværre at efterspørgsel fra en række kunder fortsat halter i udbud, og da der stadig er forbundet en merpris med visse bæredygtighedstiltag. Men ofte kan det betale sig at indtænke digital bæredygtighed fra start, og kunder oplever at spare både tid og penge.

I Devoteam mener vi, at teknologi kan spille en central rolle i at opbygge en bedre fremtid for alle, og vi er stolte af den fremdrift, vi har opnået sammen, og vil gerne takke alle vores interessenter for deres bidrag til vores VEEP-strategi. Vi fastholder vores vision “Tech for People unlocks the future” og glæder os til at samarbejde med vores partnere og kunder om at skabe en mere bæredygtig verden.

Vi håber, at vores rapport inspirerer andre til at prioritere omstilling af både drift og leverancer til kunder.

Download vores CSR rapport for 2022

Download