Skip to content

Devoteam uddanner ESG koordinatorer

Som en del af et spændende pilotprojekt for Københavns Kommunes jobcenter har Devoteam uddannet 15 nye ESG koordinatorer, eller tovholdere i Grøn Digital Vækst, som de også bliver kaldt.

Det er politisk besluttet ved EU-Parlamentet, at alle europæiske virksomheder med mere end 250 ansatte fra 2024 skal rapportere på deres bæredygtighed i højere grad end tidligere. Rapportering bliver også underlagt revision, så en tredjepart eller en revisor skal se virksomhedernes bæredygtighedsrapportering igennem og godkende den. Det betyder, at en masse virksomheder, især i hovedstadsområdet og omkring de større byer, vil komme til at mangle dygtige folk, som både ved noget om grøn vækst og bæredygtighedsrapportering.

I Devoteam vil vi gerne sikre, at vi, sammen med vores kunder, bruger de nye bæredygtighedskrav til at gøre virksomheder stærkere. Bæredygtighed må ikke kun blive en sur rapporteringspligt. Det skal også tænkes som en innovationsmulighed, som på den korte eller lange bane kan åbne op for nye indtjeningsmuligheder eller tilføjelse af værdi til eksisterende varer og ydelser.

Vores håb er at kunne inspirere flere virksomheder til at ansætte nye kræfter til at eksekvere på mulighederne, som også ligger i de nye krav til bæredygtighedsrapportering, de får fra enten fra kunder, medarbejdere eller lovgivning. Bæredygtighedsarbejdet skal være en god forretning for virksomheder, ellers får vi ikke markedskræfterne til at svinge den rigtige vej hurtigt nok til, at vi kan nå vores mål om at begrænse klimaforandringer og sikre klimatilpasning og gode levevilkår i vores samfund.

Blandt de 12 deltagende virksomheder, som fik en ny ESG koordinator på prøve i fire uger, var både produktions-, service- og handelsvirksomheder. De varierede i størrelse fra større virksomheder med flere 100 ansatte til mindre med omkring 15 ansatte.

Fælles for de deltagende virksomheder var et ambitiøst ønske om at få sat mere tempo på den grønne omstilling. Projekterne, som virksomhederne manglede hænder og hjerner til at løse, var alle forskellige, men udfordringen med Environmental, Social and Governance (ESG) rapportering var en genganger hos alle.

Devoteam glæder sig over, at nogle af de deltagende virksomheder har valgt at oprette nye stillinger til ESG koordinatorerne. På den måde har vi både sikret ny viden hos virksomheden og jobskabelse inden for bæredygtig omstilling.

Projekterne i forløbet

Her nævnes nogle af de projekter, virksomhederne arbejdede med i forbindelse med forløbet:

Joe & the Juice A/S

International café kæde, der særligt er kendt for sine populære juiceopskrifter

For at sikre energieffektivisering og bedre datakvalitet for udledning af CO2e gennem elektricitet og varme/køling, igangsatte virksomheden og den nye medarbejder et omfattende kortlægningsarbejde, hvor data fra offentlige tilgængelige kilder på tværs af en række lande blev sammenkørt med data fra energimærkninger og forbedringspotentiale. Alt sammen for at reducere CO2e udledning i virksomhedens omkring 300 butikker globalt. Der er både besparelser på drift og CO2e udledning at hente samt højere datakvalitet til rapportering af ESG data.

Læs mere om Joe & The Juice

Johannes Fog A/S

Dansk byggemarked, som leverer materialer til bygge og anlægsbranchen

For at give virksomhedens kunder inden for byggeri bedre overblik over egen CO2e udledning i scope 3, arbejdede virksomheden sammen med ESG koordinatoren på at identificere mest optimale datagrundlag og beregningsmetode af klimaaftryk ved transport af byggematerialer til byggepladser. Opgaven udviklede sig desuden til også at afdække fordele og ulemper ved forskellige former for fossilfri brændstoffer til virksomhedens lastbiler.

Læs mere om Johannes Fog

COBOD International A/S

Leverandør af storskala 3D printere, som kan printe huse

For at sikre godt indblik i virksomhedens drift for investorer og ejere har virksomheden sammen med assistance fra 2 ESG koordinatorer kortlagt kilder til en række nøgletal og ikke mindst processerne for at sikre effektiv digital indsamling og datakvalitet på sigt. Formålet er at ESG tallene og kommende krav til rapportering af bæredygtighed bliver en integreret del af virksomhedens drift og kan benyttes til at drive en sund bæredygtig forretning i en branche som skal omstille fra særlig CO2e udledende materialer til både mere effektive processer omkring selve byggeriet, men også nye måder at skabe bygninger på med nye redskaber som eks. 3D print, som kan reducere forbrug af eksempelvis cement og beton.

Læs mere om COBOD International

Vil du vide mere om bæredygtighedsrapporting?

Hvis du som virksomhed har spørgsmål til fordelene ved at deltage i fremtidige forløb, er du velkommen til at række ud til:

Jovana Milić, Head of Compliance i Joe & the Juice, på mail jovana@joejuice.com.

Sif Neldeborg, Senior Consultant i Devoteam, på mail sif.neldeborg@devoteam.com eller telefon 31729277.

Vi vil i 2023 holde en rækker webinarer, hvor virksomhederne vil dele deres erfaringer med grøn digital vækst og bæredygtig omstilling.

Find mere om bæredygtighed

DevoTalk: Bæredygtig IT og ESG rapportering

Analyse: How the Nordics act on sustainability 2022