Skip to content

Devoteam og DANSK IT afholder kursus i Business Process Management.

Business Process Management

– Kontinuerlig forbedring af virksomhedens processer gennem it.

Optimering og automatisering af forretningsprocesser er i dag på dagsordenen hos mange danske virksomheder. Dette kursus er for dig, der arbejder med procesoptimering og er interesseret i, hvordan man kommer fra diagrammer til optimerede processer, og hvordan processer kan automatiseres i virksomhedens serviceorienterede arkitektur.

Indhold

Kurset er også for dig, som ønsker at få et overblik over forskellige metoder, værktøjer og god praksis for procesoptimering, for eksempel: Hvornår kan man bruge Lean? Hvilke processer skal man automatisere? Hvornår og hvordan skal man diagrammere virksomhedens processer? På hvilket niveau skal de diagrammeres? Hvad er udbyttet? Hvornår og hvordan laver man en begrebsmodel? Er BPMS-værktøjerne tilstrækkeligt modne til at tage i brug og hvad kan man bruge dem til? Hvordan styrer man sin samlede procesindsats?

Med Business Process Management (BPM) arbejder man systematisk med forbedring af virksomhedens processer. På kurset vil du blive introduceret for BPM og de forskellige elementer, der indgår i denne helhedsbetragtning på virksomhedens procesforbedringer, og hvordan man procesmodellerer og – optimerer. For at sikre, at denne dokumentation på bedste vis kan komme til at understøtte forretningen er der et stort fokus på, hvordan man kravsætter sine behov til it, ligesom de mest gængse teknologier inden for Business Process Management introduceres;

  • Introduktion til Business Process Management
  • Proceskortlægning
  • Procesoptimering
  • Begrebsmodellering
  • Optimering af forretningsprocesser gennem it
  • Business Process Management Suites

Kurset er tilrettelagt med henblik på at opnå størst muligt læring. Dette sker ved, at der er en balance mellem inspirationsindlæg i plenum, deltagernes refleksioner og praktiske øvelser.

Målgruppe og forudsætninger

Kurset henvender sig til personer, der skal arbejde med Business Process Management og gerne vil vide, hvordan man kommer fra dokumentation og planer, til implementerede løsninger. Det kan være projektledere og – deltagere i procesoptimeringsprojekter, it-arkitekter og forretningseksperter, der gerne vil vide, hvordan man konkret arbejder med kontinuerlige procesforbedringer og hvordan it kan understøtte en BPM-indsats.

Tilmelding

Kurset er afholdt. Kontakt os for at høre mere om dine muligheder.