Skip to content

Devoteam ekspert i cybersikkerhed tjener også Forsvaret og NATO

Devoteams Frederik Helweg-Larsen arbejder med cybersikkerhed som forbindelsesofficer i Forsvaret og har netop deltaget i et NATO-møde i Prag om samarbejde og anvendelse af internationale cyberkapaciteter.

Ud over at være en drivende kraft i Devoteams rådgivning inden for cyber- og informationssikkerhed er partner Frederik Borup Helweg-Larsen også yderst aktiv, når det gælder nationens sikkerhed og beredskab. Han er forbindelsesofficer i Samtænkningssektionen under Hjemmeværnskommandoen, som har til opgave at fremme samarbejde mellem offentlige og private virksomheder på tværs af sektorer og styrke Danmarks modstandskraft over for cyberangreb.

Eliteenhed af IT-specialister

Her arbejder han med at etablere det kommende cyberhjemmeværn baseret på erfaringer fra vores NATO-allierede, hvor det gælder om at rekruttere de fremmeste eksperter. ”Vi skal have et beredskab af reservister og frivillige, der kan træde til, hvis der kommer et stort nationalt angreb på samfundsvigtige funktioner som energi- eller vandforsyning, sundhedssektoren, transport eller andet. Vi tager fat i de allerdygtigste specialister i den private eller offentlige sektor og behandler derefter deres tilknytning til Forsvaret. Det bliver en eliteenhed af IT-specialister, som er villige til at stille op og forsvare samfundet, når vi er under angreb,” fortæller Frederik.

Frederik er også medlem af NATO’s NRFC (National Reserve Forces Committee), der beskæftiger sig med reservistaktiviteter i det transatlantiske samarbejde. I den egenskab deltog han for nylig i et ’Staff Officers Meeting’ i Prag. ”NATO har for længst erkendt, at du ikke kan forsvare et land uden at bruge reserven, dvs. tidligere soldater og frivillige, som har et civilt fuldtidsarbejde. Jeg leder en arbejdsgruppe på tværs af NATO-lande, hvor vi skal finde frem til en fælles ramme for samarbejde og anvendelse af cyberreservister. Vi taler om tilgange i de enkelte lande, hvad kan vi lære af hinanden, og hvor der er mulighed for et tættere bilateralt samarbejde”.

Cyberværnepligt i Danmark

I Prag gav Frederik en status på etableringen af Cyberhjemmeværnet i Danmark, og hvordan den danske cyberværnepligt fungerer. ”Cyberværnepligten har vist sig at være en virkelig god idé. Soldaterne har vist, hvor dygtig man kan blive, når talent og træning kombineres. De fleste har efterfølgende fået job inden for cybersikkerhed, eller de har valgt at studere på steder som ITU eller AAU. Selvom de er spredt for alle vinde, er det lykkedes, bl.a. med Samtænkningssektionens støtte, at holde sammen på dem, og de har nu deres egen organisation i form af FDCA, Foreningen af Dansk Cyber Alumner.”

Frederiks indsats inden for national og international sikkerhed får fuld opbakning fra Devoteam. ”Det er giver god mening, at jeg bruger noget af min arbejdstid på disse ting. For det første får jeg konstant ny viden og gode kontakter, som kommer vores kunder til gode. For det andet vil Devoteam også gerne bidrage til, at vi har et tidssvarende nationalt beredskab. Devoteam er f.eks. medlem af Interforce, en organisation under Forsvaret for virksomheder, der har reservister ansat, eller som blot ønsker at bidrage til Danmarks sikkerhed. Alle indsatser er vigtige og nødvendige for at beskyttes vores samfundsvigtige funktioner.”

Vil du også arbejde med cybersikkerhed i Devoteam? Se vores ledige stilinger.