Skip to content

Artikelsamling: Digital innovation 2018

Organisationers fremtidige konkurrenceevne og effektivitet afgøres af, hvor god man er til at udvikle sig digitalt. Det er ikke længere nok at optimere processer gennem traditionel it-understøttelse – digital forretningsudvikling bygger på grundlæggende innovation af forretningen gennem digital teknologi.

Selvom alle taler om digital innovation, og mange er allerede godt i gang, er det de færreste, der fuldt og helt forstår spændvidden og forskellighederne i digital innovation. Det forsøger vi at råde bod på, i vores artikelsamling omkring digital innovation.

Artikelsamlingen består af fire artikler, som tilsammen giver et indblik ind i vores refleksioner og erfaringer i forhold til digital innovation, og hvordan man som organisation kan arbejde med dette. Artiklerne kan læses hver for sig eller i forlængelse hinanden, men har alle det til fælles, at de belyser forskellige aspekter af digital innovation, og beskriver en række metodetilgange til at identificere og realisere det digitale potentiale. Se oversigten herunder.

Vi håber, du vil læse med!