Skip to content

Artikel i magasinet Energiforum Danmark maj 2015: Intelligent strømstyring halverer energiforbruget til it

Et innovativt system til intelligent strømstyring af pc’er sparer energi. Systemet er særligt efterspurgt i kommunerne, hvor it anvendes i mange forskellige sammenhænge og efter vidt forskellige forbrugsmønstre.

Det er måske ikke pc’er der står øverst på listen over strømslugere. Men der er faktisk ganske store besparelser at hente på at sætte ind overfor unødigt strømforbrug på it. Ikke mindst i kommunerne, hvor antallet af it-arbejdspladser er højt, og man ønsker at spare både på energien og kronerne.

It-konsulentvirksomheden Devoteam, har siden 2009 samarbejdet med mere end 20 kommuner om rådgivning om og implementering af løsninger til energibesparelser på computere. De konkrete projektresultater viser, at man kan reducere op til halvdelen af energiforbruget på pc’er.

– Vi kan se, at gennemsnitligt 35 procent af en kommunes computere står tændt udenfor almindelig arbejdstid, siger Morten Juul, der er konsulent hos Devoteam.

I Ballerup Kommune blev der i 2012 gennemført et projekt med meget gode erfaringer. Alene det første år kunne kommunen dokumenterer en årlig besparelse på 663.000 kWh og en reduktion af kommunens samlede CO2-udledning på 3,14 procent. En relativt stor reduktion når man tænker på, at det udelukkende er kommunens computere, der har stået for den.

– Projektet i Ballerup viser, hvor stort et potentiale der er for besparelser på dette område. Ballerup Kommune er en helt gennemsnitlig dansk kommune, og vi har set et tilsvarende potentiale for besparelser hos stort set samtlige kommuner, vi har været i dialog med. De vigtigste parametre der bestemmer potentialet, er antallet og typen af computere, som kommunen benytter. Og så er der er naturligvis stor forskel på, om man er København eller Ærø Kommune, siger Morten Juul.

Innovativ løsning

Hemmeligheden bag energibesparelserne på strømforbruget til pc’er er et system til intelligent strømstyring af pc’er, som Devoteam har udviklet. I stedet for at computeren slukker, sørger systemet for, at den går i dvale, når den ikke er blevet brugt i et stykke tid. Det betyder i praksis, at computeren ingen strøm bruger i frokostpausen, under møder og når medarbejderne holder fyraften.

Systemet er desuden rollebaseret. Det betyder, at it-løsningen selv identificerer for eksempel pc’er hos tandlæger, billetsystemer, infoskærme og andre tilfælde, hvor pc’en ikke må slukkes.

– Kommuner er meget mere komplekse end private virksomheder, hvor der måske kun er fire typer anvendelse – et lager, et kontor og så videre. Men i en kommune er der både skoler, ældrepleje, skoletandpleje, biblioteker, administration og meget mere – faktisk op imod 500 fag-systemer. Så der er mange forskellige it-enheder, der skal kortlægges, forklarer Morten Juul, som er arkitekten bag systemet.

Dokumentation først og sidst

Inden projektet går i gang er det afgørende at kende det eksisterende forbrug af energi på pc’erne, så projektresultatet kan dokumenteres korrekt. Devoteam har til formålet opbygget en metodik, der fordeler sig mellem en foranalyse og et efterfølgende implementeringsprojekt af systemet.

For kommunerne betyder det, at det konkrete potentiale for besparelsen belyses straks. Dermed kan det anvendes ved søgning om salg af registreringsretten for CO2-besparelsen.  Det betyder også, at projektets business case er baseret på et konkret opnåeligt mål. Det gør det nemmere for beslutningstagere på forhånd at vurdere projektet og fordele besparelsen på den enkelte bygning, forvaltning, enhed eller endda titel.

Devoteam er pt. i gang med syv analyser for kommuner og regioner både som direkte initiativer og som dele af ESCO projekter.

Også til ESCO

Devoteam har både erfaring med at implementere systemet som enkeltestående projekter og som del af ESCO-samarbejder og samarbejder med flere ESCO-leverandører.

I ESCO-aftaler sidestilles systemet med automatik og er i høj grad med til at finansiere andre tiltag, da investeringen i systemet typisk er tilbagebetalt på under to år. Den korte tilbagebetalingstid er med til at gøre løsningen interessant for ESCO-leverandørerne.

En anden ved Devoteams løsning, som er attraktiv i et ESCO-projekt, er at den centralt styrer alle computere i organisationen. Det kan være lidt af en udfordring, når computerne er fordelt på mere end 200 bygninger og en ESCO aftale måske kun dækker de 10 største bygninger.