Skip to content

Anbefalinger til Corona beredskab for virksomheder

 

Der er en udbredt bekymring for spredningen af Corona Virus, COVID-19, og vi bliver netop nu mødt af spørgsmål fra mange af vores kunder.

Set ud fra virksomhedens perspektiv, er der nogle konkrete overvejelser, som I lige nu bør gøre jer.

1) FOREBYG

 1. Informér jeres medarbejdere om relevante råd om forebyggende tiltag.
  – Gå ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk og hent materiale og vejledninger som kan anvendes i virksomheden.
  – Overvej om I vil opsætte beholdere med håndsprit ved indgange eller samlingssteder.
 2. Kommuniker eventuelle ændringer i regler for rejser og hjemmearbejde.
 3. Kommuniker tydeligt, hvordan man forholder sig ved sygdom.

2) FORBERED

 1. Forbered jer på, at mange medarbejdere kan blive nødt til at blive hjemme.
  – Har man bærbare til alle de medarbejdere, der har behov for det, eller vil man tillade adgang til virksomhedens systemer fra private enheder?
  – Er virksomhedens it-systemer dimensioneret til at 30-50% af medarbejderne tilgår dem med en fjernarbejdsplads?
 2. Forbered jer på at jeres ydelser/service til kunder eller borgere kan blive forringet, og informér i det omfang det er nødvendigt.

3) KLARGØR

 1. Gennemgå jeres beredskabsplaner og sørg for at de er klar til anvendelse.
  – Besøg beredskabsstyrelsens hjemmeside www.brs.dk for at få inspiration til beredskabsplanlægning
  – Anvend Devoteams eksempel på et action card for HR beredskab. Dette action card må frit anvendes, kopieres og tilpasses. Download nederst på siden.
 2. Sørg for, at jeres beredskabsledelse er klar over deres specifikke opgaver og har sat sig ind i beredskabsplanen.