Skip to content

Implementering af forretningssystemer

En implementering af et nyt forretningssystem er en omfattende opgave – helt på højde med andre forretningstransformationer.

Kontakt os nu

Netop fordi der arbejdes med standardrammesystemer, vil der være tale om ret omfattende ændringer af forretningens arbejdsmåder og processer – og dermed vil en succesfuld implementering kræve såvel intensiv styring som tung forandringsledelse. Så selvom selve forretningssystemsleverancen er helt central i implementeringen, så kan den på ingen måde stå alene, som illustreret herunder:

 

Som det fremgår af figuren, så ligger en stor del af arbejdet i en implementering hos virksomheden selv. Og selvom det gennemføres i et tæt samarbejde med en implementeringspartner, så har virksomheden selv det afgørende ansvar for, at implementeringen samlet set bliver en succes og udløser de forventede gevinster. Derfor indgår Devoteam også altid på kundens side i en implementering. Her kan vi, enten fuldt på kundens vegne eller som støtte til kundens egne medarbejdere, påtage os en række centrale opgaver i implementeringen.

Løsningen af opgaver vil ofte inddrage andre Devoteam konsulenter såsom professionelle projektledere eller forandringspecialister.

Vores ydelser

  • Deltagelse i styregruppe med kvalitetssikring for virksomhedens ledelse.
  • Projektledelse af det samlede implementeringsprojekt – eller delprojektledelse af udvalgte områder som f.eks. test og datakonvertering.
  • Etablering og bemanding af et PMO – der kan støtte projektledelsen.
  • Leverandør- og kontraktstyring af implementeringspartneren.
  • Forandringsledelse, dvs. planlægning og styring af den organisatoriske implementering af systemet.
  • Ændring af forretningsorganisation – i tæt samarbejde med ledelsen.
  • Ændring af forretningsprocesser – i tæt samarbejde med forretningsspecialister.
  • Forretningsdokumentation.
  • Styring af træning og uddannelse.
  • Gevinstrealisering og opdatering af business case.

Lad os tage udgangspunkt i jeres behov. Enhver succesfuld rejse starter med en plan.
Lad os tage en snak om din i dag.