Skip to content

Drift og vedligeholdelse af forretningssystemer

Forretningssystemer – ikke mindst de store Business Suites fra SAP, Oracle, Infor og Microsoft – er ressourcekrævende at drive og vedligeholde. Ofte vil det være svært for en virksomhed at rekruttere og fastholde de nødvendige kompetencer på alle områder inden for forretningssystemet. I disse tilfælde vælger virksomheden ofte at outsource driften og/eller vedligeholdelsen (”Application Management”) og/eller udviklingen (”Application Development”) af forretningssystemet.

Kontakt os nu

Vores ydelser

  • Outsourcing af drift af applikationens platform og infrastruktur
  • Outsourcing af applikationsdrift
  • Outsourcing af applikationsvedligeholdelse
  • Outsourcing af applikationsudvikling
  • Opbygning af det interne styringsapparat og governance til styring af outsourcede forretningssystemleverancer i et single- eller multileverandørmiljø

For hver af outsourcingopgaverne kan der gennemføres en proces med udarbejdelse af krav til ydelser og servicemål, prækvalifikation af leverandører, gennemførsel af udbudsproces, valg af leverandør, indgåelse af kontrakt, mv.

Når en virksomhed anskaffer forretningssystemer som SaaS-løsninger, så anvendes ovenstående også som en del af anskaffelsesprocessen.

Vi kan også hjælpe med off-shoring og near-shoring af de ovenstående opgaver inden for virksomheden selv.

Lad os tage udgangspunkt i jeres behov. Enhver succesfuld rejse starter med en plan.
Lad os tage en snak om din i dag.