Skip to content

Anskaffelse af forretningssystemer

Her foretages den konkrete anskaffelse af et forretningssystem. Også her har Devoteam en egen fremgangsmåde med en lang række dertil udviklede værktøjer. Bl.a. en egen standardkontrakt VIRK17 – der er udviklet specielt til anskaffelse af standardrammesystemer.

Kontakt os nu

Hvordan kan Devoteam hjælpe?

 • Forretningsbehov fastlægges
  De konkrete forretningsbehov fastlægges – med udgangspunkt i strategien. Det er essentielt, at det sker med udgangspunkt i, at der arbejdes med standardsystemer.
 • Anskaffelsen planlægges
  Her anvendes forarbejdet omkring markedsvurdering fra strategien, idet en anskaffelse typisk vil omfatte både selve systemet og en implementeringspartner – ligesom der skal tages stilling til mulige driftsformer for hvert system.
 • Prækvalifikationsproces
  Der gennemføres en prækvalifikationsproces af mulige systemer og leverandører, således at der maksimalt indgår tre tilbudsgiver i den egentlige tilbudsprocessen.
 • Tilbudsgrundlag til leverandørerne
  Forretningsbehovene omsættes til et tilbudsgrundlag til leverandørerne. Med tilbudsgrundlaget følger de nødvendige værktøjer til at sikre en objektiv og ensartet evaluering af tilbuddene.
 • Tilbuddene indhentes og evalueres
  Tilbuddene indhentes og evalueres, og der udarbejdes en indstilling til virksomhedens ledelse.

Ovenstående gennemføres i samarbejde med virksomhedens nøglepersoner – oftest i form af workshops og interviews.

Lad os tage udgangspunkt i jeres behov. Enhver succesfuld rejse starter med en plan.
Lad os tage en snak om din i dag.