Skip to content

Forandringsledelse Få hjælp til organisatorisk implementering af digitale projekter

Fokus på forandringsledelse kan være altafgørende for et projekts succes. Hos Devoteam rådgiver vi din virksomhed på alle skridt af rejsen. Vores tilgang baserer sig på Prosci(R) ADKAR terminologien, krydret med værktøj fra den agile metode samt mange års erfaring med organisatorisk implementering. Læs mere om, hvad vi tilbyder her på siden, eller benyt knappen herunder for at komme direkte i kontakt med os – vi er klar til at hjælpe!

Kontakt os for at høre mere

Forandringsledelse er med til at sikre en succesfuld implementering

Forandringsledelse er en afgørende del af enhver digital transformation for at sikre menneskesiden af forandringen og skabe succesfulde resultater. Medarbejderinddragelse, engagement og kompetencer er afgørende, og ifølge Prosci er der hele syv gange større sandsynlighed for, at du får en succesfuld implementering, hvis du har en struktureret, agil og kreativ tilgang til forandringsledelse (Prosci 2023).

I mange projekter begrænses forandringsledelse til nyhedsbreve og undervisning, og desværre overses, eller nedprioriteres, vigtige forandringsledelsesaktiviteter. Det fører til, at mange transformationsprojekter ikke får tilstrækkeligt udbytte af investeringen, eller at transformationen mislykkes pga. f.eks. modstand mod forandringen eller interessekonflikter. Medarbejderne stilles over for at lære nye processer og tilgange, hvilket naturligt vil medføre et øget arbejdspres, som bør italesættes og understøttes af ledelsen. Dette tilskynder en struktureret tilgang til forandringsledelse.

Forandringsledelse hjælper medarbejdere med at forstå, forpligte sig til, acceptere og omfavne forandringen. Men det kræver, at medarbejderne bliver indraget og hørt undervejs.

Certificerede specialister i forandringsledelse Fra planlægning til opfølgning – vi hjælper jer hele vejen med forandringsledelse 

Med Devoteams agile tilgang til forandringsledelse, sikrer vi at din organisation og dit projekt lykkes med den organisatoriske implementering. Implementeringen vil blive understøttet af certificerede specialister i forandringsledelse med mange års erfaring inden for feltet. Overordnet følger vi tre faser i forandringsledelse:

Planlægning 1 I planlægningsfasen handler det om at få afstemt omfanget af forandringen og få en oversigt over berørte interessenter, og hvordan man involverer dem samt kommunikerer med dem. I fasen definerer man strategien for den organisatoriske implementering baseret på interessentanalyse, parathedsundersøgelse og vurdering. Devoteam kan hjælpe med aktiv støtte til projektlederen i selve opstartsanalysen, samt i at forberede forandringsledelsesteamet og udvikle en kommunikations- og involveringsplan.
Eksekvering2 I eksekveringsfasen, skal man håndtere interessenter baseret på en parathedundersøgelse og løbende målinger af indsatser. Det kræver, at kommunikations- og involveringsplanen bliver justeret, således at man kan håndtere modstand mod forandring. I eksekveringsfasen støtter vi designteamet i udviklingen af nye processer, og der skal defineres træningsbehov, metoder til undervisning og gennemførelsen af træning.
Opfølgning3 Forandringsledelse fortsætter efter projektet er gået i luften, for at sikre, at forankringen af processer, teknologi og den nye rolle og ansvar er helt på plads. Vi fokuserer bl.a. på at aktivt støtte opfølgningen ved at indsamle og analysere feedback, som bruges til at diagnosticere huller og håndtere modstand, og for at at gennemføre korrigerende handlinger og fejre succeser.

Lad os komme i gang Vores ekspertiseområder inden for forandringsledelse

Medarbejdernes engagement og kompetencer er afgørende for succesen af en enhver transformation. I denne oversigt giver vi dig overblikket over, hvad I bør fokusere på, for at komme godt i gang med organisatorisk forandringsledelse.

Parathedsundersøgelse

Start forandringen med en parathedsundersøgelse, som kan kortlægge, hvor ”skoen trykker” i forhold til projektet, og organisationens parathed til forandringen. Tidligere digitale projekter kan være en god indikation af, hvor I typisk møder udfordringer – det kan f.eks. være manglende opbakning fra lederne, manglende sponsor engagement, for lidt involvering af slutbrugerne, manglende kommunikation.

Kernefortælling

Skab en kernefortælling for projektet, som beskriver hvad, hvorfor og hvordan. Kernefortællingen sikrer konsistens i kommunikationen omkring projektet, og der spares meget tid i kommunikationsarbejdet.

Involvering af organisationen

Gør forandringen human-centered med design thinking metoder. Forstå det problem, forandringen skal løse. Når brugerne bliver tænkt systematisk ind, bliver forandringen en fordel for brugerne. Co-creation med brugere medfører ejerskab og opbakning fra start. Hos Devoteam har vi dybdegående kendskab til Design thinking, og anvender det som en del af løsningsdesign såvel som den organisatoriske implementering.

Fokus på ledere

Klæd lederne på til at lede deres medarbejdere igennem forandringen. Man lytter til topledelsen for strategiske beslutninger og til sin nærmeste leder for, hvad betyder forandringen for min hverdag. Hjælp lederne ved at give dem en brugervenlig værktøjskasse med materiale.

Måling af fremgangen

Vi hjælper med måling og løbende vurdering af fremdriften i projektet. Ved at have kontinuerlig fokus på engagement, kompetencer, adoption og performance af den organisatoriske implementering, kan vi løbende rette vores indsatser til, så de er i overenstemmelse med organisationens behov og projektfase.

Succeshistorier: Se hvordan vi har hjulpet andre kunder med succesfuld organisatorisk forandringsledelse

Vi var faktisk lidt i tvivl om, hvor stor en rolle forandringsledelse skulle spille, inden vi gik i gang med projektet. Vi var langt mere fokuseret på selve systemet og integrationen af det. Heldigvis pegede undersøgelsens resultater os i en anden retning. Forandringsledelsen har været fuldstændig afgørende for, at vi er kommet så godt i mål.

Se hele casen med WSP Danmark

Ingeborg Nordviken Kristiansen

CFO, WSP Danmark

Succeshistorier: Se hvordan vi har hjulpet andre kunder med succesfuld organisatorisk forandringsledelse

De vigtigste parametre under forandringsprojektet har været, at vi skal have alle medarbejdere med. At vi ikke taber nogen på vejen, og at vi bliver så dygtige til at bruge systemet så hurtigt som muligt. Devoteam har specifikt udmærket sig som rådgiver ved lige præcis at forstå den virkelighed, vi arbejder i, i Dansk Flygtningehjælp.

Se hele videocasen med Dansk Flygtningehjælp her

Anders Engberg

Corporate Advisor, Dansk Flygtningehjælp

Succeshistorier: Se hvordan vi har hjulpet andre kunder med succesfuld organisatorisk forandringsledelse

Det er særdeles vigtigt, at involvere HedeDanmarks medarbejdere i projekter, hermed også vores ERP-projekt. Det er simpelthen for at sikre forankring af projektet helt ud i yderste led i virksomheden.

Se hele casen med HedeDanmark

Tina Vester Kjellerup

ERP-projektleder, HedeDanmark

Se vores webinar on demand: Forandringsledelse og adfærdsdesign i informationssikkerhed

Er der sammenhæng mellem jeres sikkerhedspolitik og adfærden blandt virksomhedens medarbejdere? På dette webinar giver vi en introduktion til forandringsledelse og adfærdsdesign, og du får konkrete metoder og eksempler, som du kan anvende i din egen virksomhed, så du kan få en større gennemslagskraft.

Se vores webinar nu

FAQ spørgsmål/svar:

Forandringsledelse, også kaldet Change Management, er en proces, der sigter mod at styre og implementere en organisatorisk forandring på en effektiv og succesfuld måde. Det indebærer at planlægge, organisere, koordinere og implementere en række forskellige aktiviteter og strategier, der er designet til at sikre, at en organisation og dens medarbejdere kan tilpasse sig og reagere på forandringer i dens omgivelser. 

Forandringsledelse kan medføre en lang række forskellige fordele, alt afhængigt af tilgangen til og fokuset for projektet. Typiske resultater indebærer minimering af konflikter og forstyrrelser, reducering af projektets tid og omkostninger, stærkere ledelse samt en større medarbejdertilslutning. Alt i alt bidrager forandringsledelse til en større chance for succes med kritiske projekter og en forbedret omstillingsparathed, hvilket skaber et bedre fundament for fortsat fremtidig vækst. 

Skal vi tage en snak?

Kontakt vores ekspert Mette Refsgaard, Principal, Learning & Change. Vi stiller gerne op til faglige indlæg og individuelle møder om emnet.