Skip to content

DATA ER CFO’ENS VIGTIGSTE REDSKAB

Vi tilbyder CFO’er og finansafdelinger en anderledes måde at arbejde med data på. Med fokus på automatiserede processer og visualiseringer i dashboards, gør vi det muligt for dig og dit team at arbejde aktivt med data og statistik på en måde, som både er engagerende og effektiv.

Gør data til forretning

Vi har erfaring i at samarbejde med alt fra hurtigt voksende start-ups til C25-virksomheder og internationale koncerner. Selvom størrelsesforholdene kan være forskellige, sidder mange CFO’er med den samme udfordring: Hvordan bliver vi bedre til at forvandle data til forretningsindsigt, der skaber værdi og danner grundlag for strategiske beslutninger?

Vi har hjulpet CFO’er med at opbygge styringsværktøjer, der frigiver tid fra rutineopgaver og digitaliserer centrale standardprocesser inden for rapportering, planlægning og opfølgning. Eksempelvis:

  • Månedsrapportering
  • Salgs- og omkostningsrapportering
  • Driver-baseret finansiel planlægning (forecasting)
  • Identificering og forbedring af arbejdskapital
  • Analyse og optimering af lønsomhed
  • Træning, opkvalificering og engagement af teams

En ny måde at arbejde med data for CFO og finansafdelingen

Mange CFO’er genkender billedet af, at der hver måned bliver brugt dyrebare dage, hvis ikke uger, på at lave manuelle rapporter i excel-ark og powerpoints. Rapporter som tager tid at udarbejde og ofte indeholder mange manuelle led, hvilket betyder, at der er en vis risiko for, at der opstår fejl undervejs.

Skab transparens i data med dashboards og automation

Vejen til at frigive tid fra manuelle rapporter og højne kvaliteten går gennem at arbejde smartere med data. Vi benytter typisk software fra Alteryx til at samle og flette data fra mange forskellige kilder, og Tableau eller Power BI til at lave brugervenlige visualiseringer i dashboards, der passer specifikt til hver virksomheds behov for forretningsindsigt.

Sådan er det at samarbejde med Inviso by Devoteam

Når vi samarbejder med CFO’er, starter vi typisk et tæt parløb, hvor vi undersøger behov og modenhed og herefter har fokus på at komme hurtigt i gang med at få bygget dashboards eller modeller, der virker og skaber værdi med det samme. Herefter kan vi løbende justere og tilpasse de øvrige leverancer, så de passer til den nye situation, din virksomhed befinder sig i. Det sikrer, at vi laver løsninger der virker og passer til jeres behov og organisation.

Vi gør jer til data-eksperter

Når vi samarbejder, bliver dit team oplært i vores værktøjer og arbejdsmetodik. Vi lærer jer at arbejde med data, så I selv kan videreudvikle og støtte forretningen – uden konsulentstøtte og med maksimal forankring i organisationen. På den måde får I en stor familiaritet med både data, systemer og værktøje, der leverer data.