Skip to content

Accelerér din forretningsudvikling med Power Platform

Devoteam er førende indenfor Microsoft Power Platform og er i fuld gang med at demokratisere IT i danske organisationer.

Ønsker du også at styrke din virksomheds konkurrenceevne. Så giver vi dig en helt ny måde at arbejde med IT og digital transformation på!

Kontakt os for at høre mere

Power Platform hjælper dig med at omdanne idéer til værdifulde forretningsløsninger.

Fra tanke til app

Se hvor nemt du laver din egen app i Microsoft Power Platform herunder.

Få en introduktion til komponenterne i Microsoft Power Platform Microsoft Power Platform består af enkeltstående teknologier, der kan sammensættes til en sammenhængende platform og øko-system.

Power Apps

Reducer din tid og udviklingsomkostninger. Fra ide til applikation på få dage med hjælp af Microsoft Power Apps. Løs din forretningsmæssige udfordringer ved at bygge brugerdefinerede apps.

Power Pages

Opbyg hurtigt tilpassede hjemmesider med kun lidt kode til levering af vigtige oplysninger og tjenester til dine kunder, medlemmer, leverandører og samarbejdspartnere.

Power BI

Giv din organisation indsigt og skab flere data drevne forretningsbeslutninger. Find og del indsigt gennem hundredvis af datavisualiseringer, indbyggede AI-funktioner, fantastisk Excel-integration og andre pre-definerede og tilpassede dataforbindelser.

Power Automate

Øg din virksomheds produktivitet ved at automatisere forretningsprocesser. Power Automate giver dig effektfuld workflow-automatisering direkte i dine apps med en kodefri tilgang, der forbinder til hundredvis af populære apps og tjenester.

Power Virtual Agents

Byg nemt chatbots og reager hurtigt på dine kunders og medarbejders behov i stor skala ved hjælp af intelligente samtalebots bygget med Power Virtual Agents – ingen kodning påkrævet.

Tag det næste skridt med Microsoft Power Platform i dag Kom hurtigt i gang med Microsoft Power Platform med disse to koncepter

Enterprise Foundation – The needed Power Platform basics

Basic Enterprise Foundation er en samling af leverencer, der sikrer dig en hurtig og sikker implementering af Microsoft Power Platform, så du nemt kan komme i gang med at høste alle fordelene.

De fire leverencer:

 • Miljøer – Sikre rettighedsstyring af ressourcer og et effektivt set-up i virksomheden.
 • Data Loss Policies (DLP) – Undgå uretmæssig eksponering og adgange til og mellem datakilder.
 • CI/CD Pipeline – Skalerbar styring og flytning af apps og løsninger mellem dine miljøer.
 • Azure AD Integration – Centraliser rettighedsstyring i jeres Azure AD for at sikre strømlinede processer.

CoE Starter kit

CoE Starter Kit er en samling af komponenter (Power Apps og Power BI-rapporter) og værktøjer designet til at hjælpe dig med at begynde at udvikle en Microsoft Power Platform-adoptionsstrategi til at implementere Microsoft Power Platform med fokus på Power Apps og Power Automate.

De tre hovedkomponenter:

 • Core komponentet – Centraliserede cockpit for IT-Administratorer til at skabe transparens og overblik over apps, flows og udviklere på din tenant.
 • Governance komponentet – Brug standardværktøjer til at styre retningslinjer, sikre best practice og ensartet brugergrænseflade på tværs af din virksomhed.
 • Nurture komponentet – Indsigt i hvordan Microsoft Power Platform bliver adopterede i forretningen samt hjælp til at skabe et fælles grundlag for alle der arbejder med Power Platformen.

Kontakt os for at høre mere

Martin Bjørnbak

Senior Sales Executive

Sådan har vi hjulpet andre virksomheder med Microsoft Power Platform

Applikation til produkt- og markedsanalyse

Udfordring:

 • Mange datakilder der tilsammen skal danne grundlag for strategiske markedsbeslutninger. Det gør det svært og tidskrævende at få et samlet overblik, og vigtige informationer kan nemt overses.
 • Meget kritisk viden er centreret på få personer, der gør forretningen sårbar ved medarbejderudskiftning.

Løsning:

 • Gennemført workshop for et samlet billede over deres ønsker og behov.
 • Løsningen bygget som en MS Model Driven Power App på toppen af Dataverse, hvor alt data og viden samles et sted, med et overskueligt overblik samt nem fremsøgning af data på tværs af kilder.

Fordele:

 • Effektiv fremsøgning af informationer på tværs af kilder.
 • Automatisk opbygning af relationer mellem data bygget på fast definerede regler.
 • Data samlet et centralt sted og ikke på få personer.
 • Sikre at alt relevant data bringes frem, når der skal træffes kritiske markedsbeslutninger.

Oprettelse af salgsfaktura i D365FO

Udfordring:

 • Oprette salgsfaktura på baggrund af salgsordre i Dynamics 365 FO.
 • Tjek om data/oplysninger stemmer overens med det forventede.
  Eksempelvis tjek af stk. priser, valuta, momskoder.
 • Afsender faktura til kunde via Lasernet.
 • Haste oprettelser af fakturaer (on demand). Flere gange dagligt skal en faktura oprettes lige efter oprettelsen af salgsordren.

Løsning:

 • Løsning lavet I Power Platform Cloud Flow.
 • Finans kan selv trigge processen ved en haste-behandling via en SharePoint liste.
 • Behandling af alle åbne ordre hver aften.
 • Alle tjek udføres på baggrund af opsatte regler og kriterier.
 • Sender status til finans efter hver kørsel med en oversigt over behandlede fakturaer.

Fordele:

 • Hurtig behandling af haste fakturaer frigiver ressourcer fra overvågning.
 • Sikre høj datakvalitet og ensartethed i de mange datatjeks.
 • Sikre at alle fakturaer behandles og løbende sendes til kunden.
 • Frigiver tid til andre opgaver.
 • Opnået tidsbesparelse: 4-5 timer dagligt.

Kreditkort transaktion oprettelse i Business Central

Udfordring:

 • Tidskrævende mondæn opgave der ikke gav værdi for den ansatte at udføre.
 • Kreditkorttransaktion-kørslerne blev ikke altid kørt i tide, samt ikke alle ansatte der kendte til udførelsen af den manuelle proces.

Løsning:

 • Proces forståelsesworkshop af As-is samt udarbejdelse af To-be løsning
 • Power Automate løsning der automatisk bliver triggered så snart udtræk af alle transaktioner fra den givende bank er uploadet til den processerende input mappe i SharePoint.
 • Dataverse tabel for rapportering af alle håndterede transaktioner
 • Teams-implementering af rapportering af status på eksekveringen af flowet

Fordele:

 • Hurtigere oprettelse af kreditkorttransaktioner i Business Central
 • Kørsler udført i rette tid
 • Tidsbesparende for ansatte i finans

Data extraction fra Google Data Studio til Power Bi

Udfordring:

 • Data skulle gøres tilgænglig for Power Bi dagligt
 • Manglende integration mellem Google Data Studio og Power Bi

Løsning:

 • Power Automate Desktop Flow som kører daglig data export fra Google Data Studio hvorefter data er gjort tilgængelig for Power Bi

Fordele:

 • En ellers manuel opgave bliver nu kørt dagligt ved brugen af et unattended  Power Automate desktop flow
 • Hurtig implementering
 • Skalerbar til at inkludere yderligere rapport

Governance implementation

Udfordring:

 • Mangelende indsigt i brugen af Power Platformen på tværs af organisationen
 • Ikke underlagt reel governance
 • Ingen etablerede Data Politikker

Løsning:

 • CoE Starter kittet blev implementeret
 • Dashboard gjort tilgængelig for Power Platform CoE’et for at give reel indsigt i brugen og udbredelsen af Power Platformen
 • Data Politikker lagt på alle Power Platform miljøer

Fordele:

 • IT security har sikkerhedsgodkendt platformen
 • CoE’et har fået den fornødne information gjort tilgængelig for at sikre at platformen forbliver compliant
 • Data ligger let tilgængeligt

Forretningsprocestransformation via samarbejdsløsninger

Udfordring:

 • Kunden gennemgår en global transformationsproces for forretningsprocesser
 • Distribueret (global) organisation og styring
 • Udvidelse af værktøjskassen ud over RPA for at øge anvendeligheden

Løsning:

 • Design og implementering af den komplette værktøjskæde, pipeline, performance dashboards mm.
 • Implementering af en multiværktøjstilgang til automatisering, herunder: UiPath, Azure, ELK, API, PowerApps og andre
 • Design og implementering af RPA organisation, processer og governance
 • Industrialisering af modellen (servicekatalog, omkostningsmodel osv.)
 • Implementering af en multiværktøjstilgang til automatisering, herunder: UiPath, Azure, ELK, API, PowerApps og andre

Fordele:

 • Implementering af automatiseringsløsninger for at imødekomme udfordringerne med procesforenkling og industrialisering
 • Accelererende gennem hele procesautomatiseringen og et meget højt anvendelighedsniveau (brugsscenarier) på grund af en diversificeret teknologiværktøjskasse

Genskalering efter platformsløft

Udfordring:

 • Udskiftning af kernesystem hvor robotter udgør en væsentlig del af driften
 • Ved skift skulle 60 idriftsatte robotter konverteres til ny løsning
 • Økonomiafdelingen og andre afdelinger var ikke understøttet af robotter

Løsning:

 • Implementering af nyt kernesystem/økosystem bestående af flere mindre systemer
 • Re-konfigurering af eksisterende robotter og tilføjelse af nye

Fordele:

 • Øget kundetilfredshed gennem hurtigere behandlingstid
 • Lavere administrationsgebyr gennem automatisering
 • Kunden kan nu skræddersy digital rådgivning til hver enkelt kunde og virksomheds unikke behov og mål og give kunderne den bedste service i sektoren til en lav pris

FAQ Spørgsmål og svar

Hvad er Power Platform?

Microsoft Power Platform er en samling af række forskellige cloud-baserede, low-code programmeringsværktøjer, der giver dig, som bruger, mulighed for at oprette og administrere apps, analysere data og automatisere processer. På den måde har du mulighed for at skabe og implementere løsninger, der kan hjælpe dig og din virksomhed med at opnå specifikke forretningsmål.

Hvad er inkluderet i Power Platform?

Microsoft Power Platform består af følgende komponenter: Power BI, Power Apps, Power Automate og Power Virtual Agents. Med de forskellige værktøjer har du blandt andet mulighed for at oprette interaktive rapporter og visualisere data, bygge brugerdefinerede apps, der kan hjælpe med at optimere forskellige forretningsprocesser, øge produktivitet og spare tid via automatisering af manuelle og repetitive processer, samt udvikling af chatbots til at deltage i samtaler med kunder og medarbejdere.

Hvad er Power BI?

Power BI er en af de primære komponenter i Microsoft Power Platform. Det cloud-baserede business intelligence-værktøj giver dig mulighed for at oprette og dele interaktive rapporter og dashboards. Det kan du anvende til at analysere data og opdage mønstre og trends. På den måde kan du nemmere træffe informerede forretningsbeslutninger.