Skip to content

Top CIOs: Sådan finder du den bedste enterprise arkitekt

– Af Peter Nørregaard, Expert Director

Den bedste enterprise arkitekt er ikke den med mest træning i EA metode. En kandidat med fremragende soft skills, som bliver trænet på jobbet i forretningsindsigt, vil kunne have succes, forudsat vedkommende har et tilstrækkeligt fundament af teknisk viden og EA-kompetencer.

Større virksomheder vil have nytte af en god enterprise arkitekt, som vil kunne hjælpe CIOen med at lykkes i sin rolle.

Enterprise arkitektur (EA) er efterhånden et modent felt med etablerede metoder, mange erfaringer og en del forskning. Ross og Weill har i bogen Enterprise Architecture as Strategy slået fast, at EA er nøglen til at realisere virksomhedens strategi. Herhjemme har feltstudier fra bl.a. Peter Andersen, Århus Universitet, vist arkitektens vigtige rolle i den digitale transformation i flere store danske virksomheder, herunder LEGO.

Det har imidlertid været svært for en CIO at vide, hvornår den rette kandidat til jobbet som enterprise arkitekt stod foran ham. EA-feltets mest udbredte rammeværk, TOGAF, lister ikke mindre end 76 kompetencer, som en arkitekt skal have. Det gør ikke opgaven nemmere, når vi hertil lægger, at universiteter og certificerings-organer udklækker mange, som lægger billet ind på en stilling som enterprise arkitekt.

Historikken spiller også ind på CIOens overvejelser. Flere større virksomheder har igennem 00’erne haft EA-programmer, som dengang, på trods af arkitekternes formelle EA-kompetencer – med tilhørende høje lønninger – ikke levede op til CIOens forventninger.

Hvad skal en CIO lægge vægt på hos sin nye enterprise arkitekt?

Devoteam har interviewet en række af landets bedste CIOs om netop dette spørgsmål. Vi har interviewet topledere, som har været kåret til årets CIO inden for de sidste 5 år og flere kandidater fra feltet til Årets CIO 2017.

Før vi præsenterer nedenstående, er det værd at notere sig, at virksomheder er forskellige, og det er kravene til den optimale sammensætning af kompetencer for EAen også. Ligeledes kan der være andre ønskelige kompetencer hos EAen som eksempelvis (teknisk)projektledelse, end dem som fremgår nedenfor. Nedenstående anbefalinger skal derfor tilpasses den enkelte virksomhed.

Feltet af CIOs blev bedt om at anbefale de vigtigste af følgende kompetencer:

  • Forretningsmæssig indsigt
  • Teknisk forståelse
  • Kompetencer inden for EA-metode
  • Soft skills.

Der var stor enighed om, at de vigtigste kompetencer for at lykkes som enterprise arkitekt er soft skills.

Udtrykket til trods behøver soft skills ikke nødvendigvis at være bløde. ”Arkitekten skal have røv i bukserne, og skal turde være besværlig” som en top CIO fortalte os. Ikke en klassisk soft skill men bestemt en vigtig egenskab, hvis det kræves for at lykkes i virksomhedens kultur. Derefter tilføjede han ”… og så skal han da også have evnen at indgå et kompromis”, hvormed vi atter er over i de klassiske soft skills.

Kompetencer i to klasser

På baggrund af dialogerne med de udvalgte top CIOs har vi arrangeret kompetencerne i to klasser: Differentierende og nødvendige. Baseret på vores erfaringer har vi tilføjet hvorvidt kompetencerne er lette eller svære at tilegne sig.

Klasserne for enterprise arkitektens kompetencer er opstillet med inspiration fra Herzbergs to-faktor teori:

  • Differentierende kompetencer: Soft skills og forretningsindsigt. Et højt niveau inden for disse kompetencer gør stor forskel på, hvor meget succes kandidaten kan opnå.
  • Nødvendige kompetencer: Teknisk forståelse og EA metode. Forudsætninger for at kunne bestride jobbet; uden disse kan personen ikke lykkes. De skal dog kun være til stede i nødvendigt omfang – hvis en kandidat behersker en af de nødvendige kompetencer dobbelt så godt som en anden kandidat, er det ikke tegn på at vedkommende vil lykkes bedre. I stedet afhænger det af kandidaternes differentierede kompetencer.

På den anden led i figuren har vi skelnet mellem, hvorvidt en kompetence er lettere eller sværere at tilegne sig i det omfang, det er nødvendigt for at fungere som enterprise arkitekt. Det er altså ikke en vurdering af, om kandidaten kan lære at mestre kompetencen til perfektion, men om kandidaten vil kunne lære at beherske kompetencen godt nok til at udfylde rollen.

Nogle soft skills kan trænes

Som nævnt ovenfor er soft skills et bredt begreb.  Personlighed, personlige præferencer og matchet med kulturen i virksomheden og teamet er traditionelt blandt det sværeste for en person at justere. Sådanne faktorer er tæt forbundet med kandidatens personlighed, som vitterlig er svær at ændre på.

Modsat er der dog også et helt sæt af soft-skills i form af adfærdsmønstre og kommunikations- og dialogteknikker, som kan trænes op.

Som konsulenter kan vi på basis af egne erfaringer anbefale flere af de klassiske konsulent-værktøjer. Nogle gange kan kortvarig træning i eksempelvis præsentationsteknik, dialogteknik og konflikthåndtering således gøre en stor forskel. Derfor skal virksomheden huske at vurdere, om en kandidat eventuelt kan opkvalificeres inden for soft skills.

Når de nødvendige kompetencer er til stede, så lad de differentierende gøre udslaget.

EA er nøglen til at realisere virksomhedens strategi, ikke mindst i en tid med digital transformation. Derfor er det afgørende at finde den rette enterprise arkitekt til opgaven.

På basis af modellen præsenteret her, skal CIOen dog være opmærksom på ikke at lade sig overbevise af en potentiel kandidats formelle kompetencer inden for EA alene. At kandidaten har tillært sig formelle EA-kompetencer tyder på, at vedkommende har den rette helhedsorienterede tilgang til faget, men kompetence-sættet for den næste arkitekt skal vurderes i bredere sammenhæng.

I litteraturen om EA findes der roller for enterprise arkitekter uden krav til teknisk forståelse. I praksis, bakket op af resultaterne fra CIO-interviews, er teknisk forståelse dog ofte helt nødvendig, fx i form af en teknisk kandidatgrad suppleret med nogle års erfaring. En kandidatgrad er indikator på, at man får en arkitekt uden en ”fra hånden til munden” tilgang til arkitektur.

For at sikre sig en enterprise arkitekt som vil kunne lykkes i jobbet, skal CIO’en derfor lægge hovedvægten sin vurdering på ovennævnte soft skills, herunder det kulturelle match mellem kandidatens personlighed og hvad der kræves i rollen, samt lysten til at tilegne sig forretningsindsigt.

Baggrund:

CIOs som er blevet interviewet i forbindelse med denne artikel:

Kandidater til årets CIO 2017:

Claus Thomsen, Lundbeck

Kenneth Messerschmidt, Top-Toy

Årets CIO

2017: Torben Kjær, Rambøll

2015: Torben Ruberg, Falck

2014: Claus Hagen Nielsen, COWI (Nu: Sitecore)

2013: Jens Hartmann, Grundfos.

Vil du vide mere?

Så er du velkommen til at kontakte os.

Vi stiller også gerne op til faglige indlæg og individuelle møder om emnet.