Skip to content

Softwarerobotter kan være med til at kurere et presset sundhedsvæsen

Personale der stormer rundt på hospitalsgangene, lange ventelister og i sidste ende fejl og mangler er en barsk realitet i det danske sundhedsvæsen. Trods mange forsøg på at tiltrække og fastholde flere ressourcer ser vi ind i en fremtid med pressede budgetter, stadig flere patienter og for få varme hænder. I Devoteam har vi erfaret, hvordan softwarerobotter i sundhedssektoren kan være en del af den rette medicin.

Vores velfærdssamfund står over for en stor udfordring. Manglen på sygeplejersker og andet sundhedspersonale er stigende. En undersøgelse fra DSR viser, at lidt over halvdelen (52 pct.) af de ledende sygeplejersker i regioner og kommuner mangler sygeplejersker. Selv med bedre løn og arbejdsvilkår som løsninger på de manglende medarbejdere samt medarbejderflugt og mistrivsel i det danske sundhedsvæsen, vi oplever lige nu, skal der flere hjælpemidler til for at sikre et raskt sundhedsvæsen.

Softwarerobotter, også kaldt Robotic Process Automation (RPA), er en af de innovative, teknologiske metoder, der kan hjælpe. Teknologien kan optimere administrative processer og frigøre tid til de patientnære opgaver, personalet er uddannet til, og som er essentielt for vores velfærdssamfund: mere tid til omsorg, øget trivsel og færre fejl.

Region Midtjylland er et af de steder, der allerede har succes med softwarerobotter opbygget med hjælp fra Devoteam. I praksis har det betydet, at mere end 50.000 timer er blevet frigjort årligt siden 2019. Alene i 2020 har softwareteknologien håndteret mere end 85.000 opgaver. Disse timer kunne dermed blive udnyttet bedre på øget velfærd og til at holde sundhedsvæsenet oven vande i en presset tid.

Se på softwarerobotter med et helhedssyn

Den akutte mangel på arbejdskraft i Danske Regioner er et af de mest omtalte emner i den politiske dagsorden lige nu. Danske Regioner har netop fremlagt 12 indsatser, der skal sikre flere hænder på hospitaler og kortere ventelister. En del af planen omfatter at turde tænke i nye baner. Her kommer teknologi ind i billedet, som et vigtigt parameter.

Når en virksomhed eller organisation skal implementere softwarerobotter eller en anden teknologi generelt, er det vigtig at fokusere på et helhedssyn. De skal perspektiveres til den aktuelle kontekst for, at det er realistisk for medarbejderne at tage teknologien til sig. I denne sammenhæng er det et spørgsmål om overholdelse af borgernes rettigheder, og spørgsmålet om at bringe tiden ned og yde god omsorg for borgeren.

RPA’s værdi og eksistensgrundlag vil desuden variere fra enhed til enhed. Dette skyldes en høj forskellighed i regionernes enheder i henhold til fagområde og de ansattes arbejdsgange. Forståelsen af de enkelte enheder er derfor kritisk for at kunne tilpasse deres behov og derved opnå et maksimalt udbytte af teknologien.

Slip robotterne løs blandt medarbejderne

I Devoteam hjælper vi både virksomheder og organisationer, der skal i gang med at automatisere med rådgivning, opsætning og implementering, samt når der er behov for optimering af robotterne for at udnytte det fulde potentiale.

Der kan være en fordel, at medarbejderne selv kan automatisere de manuelle processer, da de som oftes kender deres arbejdsopgaver bedst. Det kan man gøre ved et kursus, der blandt andet uddanner sygeplejersker i at automatisere deres opgaver. Denne type kursus kaldes også for citizen-developer.

Det at generelt essentielt at slippe teknologien løs blandt medarbejderne for at det kan bidrage til en effektiv digital transformation. Robotteknologien blev dermed forankret blandt medarbejdere og ikke blot udviklet af IT-afdelingens specialister.

Det er i den forbindelse vigtigt at gøre op med at have separate afdelinger for henholdsvis IT, der arbejder med RPA. Robotterne skal leve ude i organisationen, hvor medarbejderne har hænderne nede i processerne og derfor bedst kan analysere, hvad der kan automatiseres. Når så processerne, der kan standardiseres, bliver automatiseret med RPA, så vil der alt andet lige også ske færre fejl og være mere tid til patienterne.

Få hjælp til at løse manuelle, repeterbare administrative opgaver

Softwarerobotter kan løse mange former for administrative opgaver i sundhedssektoren samt i andre virksomheder og organisationer. Udover Region Midtjylland har Devoteam også hjulpet Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden med at implementere software, udbrede løsninger samt bidraget på et strategisk niveau med rådgivning. Du kan desuden se videoen på LinkedIn, hvor Region Midtjylland fortæller om samarbejdet med os, eller læse mere på Dansk Industris hjemmeside.

Hvis du ønsker at vide mere om, hvordan softwarerobotter kan hjælpe din virksomhed med at frigøre timer og øge arbejdsglæden hos dine medarbejdere, så kan du kontakte os nedenfor.